Logo PKN

Menu

Zingend op weg naar de Zondag met Johannes de Heer (23 september, 28 oktober) PDF   E-mail
Een nieuwe activiteit in het komende seizoen.
Als je de woorden van de tekst boven dit kopje op je in laat werken dan heb je al heel veel: zingend, op weg naar de zondag en Johannes de Heer. Een korte toelichting om het compleet te maken.
Juist in de wintermaanden zijn er vele activiteiten in onze gemeente, maar veelal naar binnen gericht op ons gemeentezijn, zoals het kringwerk. De meer evangeliserende activiteiten liggen in de zomermaanden, zoals zomeravondzang.
Een vijftal oud –kerkenraadsleden heeft nu een voorstel uitgewerkt om juist in het winterseizoen, september t/m april een nieuwe, evangeliserende, activiteit te mogen starten. En dat is samen zingen op in beginsel de laatste zaterdag van de maanden september t/m april van 17.00 uur tot ca 17.40 uur. Voor de liederen kiezen we de actuele bundel van Johannes de Heer. Ook zal er gelegenheid worden geboden voor verzoeknummers voor de volgende keren. Eigenlijk wordt er in die 40 minuten alleen gezongen en ook alleen de bekende liederen. We openen en sluiten wel met gebed. Iedereen die met ons de lofzang zo gaande wil houden is van harte welkom. Welkom vooral ook aan hen die de weg een beetje zijn kwijtgeraakt. Let op het is dus geen kerkdienst, geen zangdienst, maar een zanguurtje, altijd in onze kerk. Zo zingen we ons naar de diensten op zondag. De komende uitnodigingen zijn gericht op heel Apeldoorn en omgeving.
In komende nummers van ons kerkblad vindt u dan steeds de oproep om mee te gaan zingen. Wisselend zullen Ben van Gils en Bea Dijkgraaf de samenzang begeleiden. Onze kerkenraad ondersteunt deze activiteit en faciliteert waar nodig.
De entree is gratis. Kerkradio is ingeschakeld. Bij de uitgang is er gelegenheid om een bijdrage in de onkosten achter te laten. De te zingen liederen krijgt u bij de ingang uitgereikt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de vijf initiatiefnemers, de broeders Buitenhuis, Bijkerk, van Gils Sr, van der Sijs en Wulfsen. Deze vijf hebben ook de uitvoering op zich genomen. Ze zoeken daarbij nog wel ondersteuning.
Het eerste van de 8 zanguurtjes in het komende seizoen is dan op zaterdag 23 september om 17.00 uur (op de laatste zaterdag, de 30e, was de kerk al verhuurd).
Het is nog even weg, maar wij zien er naar uit. Doet u mee? Zing uw zorgen van u af.
Jan Bijkerk, secr./penn. zanguurtje
 
< Vorige   Volgende >