Logo PKN

Menu

Diaconie collecte (23 januari) PDF   E-mail
De collectie voor de diaconie in de eredienst van zondag 23-01-2011 is bestemd voor "LEPRAzending”.

Mensen kunnen lepra krijgen als ze verzwakt zijn (door armoede, eenzijdig voedsel, slechte hygiënische omstandigheden) en (langdurig) in de nabijheid zijn van iemand met lepra.
De leprabacterie heeft een voorkeur voor de koelere delen van het lichaam en tast vooral de huid en zenuwen die net onder de huid liggen aan. De functie die de zenuwen hebben (het overbrengen van signalen vanuit de huid naar de hersenen en vanuit de hersenen naar de spieren) wordt verstoord, waardoor er verlammingen ontstaan en verlies van gevoel. Aan de gevoelloze handen en voeten wordt geen pijn meer gevoeld, waardoor de patiënt niet gewaarschuwd wordt voor scherpe of hete voorwerpen. Vervolgens ontstaan er wonden, infecties en weefselverlies. Lepra is een ziekte die nog steeds veel voorkomt en jaarlijks het leven van miljoenen mensen beïnvloedt, vooral in Azië, Zuid-Amerika en Afrika.
LEPRAzending is een internationale christelijke organisatie die sinds 1874 een professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Het doel van LEPRAzending is leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bij te staan.
LEPRAzending streeft ernaar Gods liefde tastbaar te maken voor mensen die zich door God en mens verstoten voelen. Daarom doet LEPRAzending meer dan alleen het opsporen, behandelen en revalideren van leprapatiënten: veel patiënten zijn hun werk, hun positie en hun familie kwijtgeraakt als gevolg van lepra. LEPRAzending zoekt met deze mensen naar mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen, helpt hen bijvoorbeeld bij het opzetten van een eigen bedrijfje of biedt ze een (beroeps-)opleiding aan. Dit geheel van diensten aan leprapatiënten heeft tot doel leprapatiënten weer als volwaardige mensen te doen terugkeren in de samenleving.
LEPRAzending heeft ruim 2000 nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.


Namens de Diaconie,        Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige