Logo PKN

Menu

Vervolgd, maar niet vergeten: Noord-Korea PDF   E-mail
Al acht jaar is Noord-Korea de nummer één in christenvervolging.

Het land voert opnieuw de Ranglijst Christenvervolging aan. Het jaar 2009 was een verschrikking voor het land en het opsporen van christenen stond hoog op het prioriteitenlijstje van de ‘Geliefde Leider ’Kim Jong-Il. Ook christenen in moslimlanden hadden het zwaar zo laat de Ranglijst zien. En we zien dat in landen waar de Kerk groeit,  vervolging steeds extremere vormen aanneemt.

 

Als u kijkt op de Ranglijst in de hal van het Hoogepad ziet u dat Noord-Korea boven- aan de lijst staat  als het om christen-vervolging gaat. Kim Jong-Il haalt met zijn regime de teugels steeds strakker aan. De economie ligt al twintig jaar stil. In 2009 werd een nieuwe munt ingevoerd. Deze won is honderd keer minder waard dan de vorige. Het wordt zo vrijwel onmogelijk voor de bewoners om in hun levensonderhoud te voorzien. Dagelijks sterven mensen door ondervoeding. Vooral in de provincie Hwanghae zijn veel slachtoffers. Het is daar normaal om lijken op straat te zien liggen en weeskinderen radeloos te zien rondzwerven. Kim Jong-Il doet er alles aan om het christendom in zijn land volledig uit te roeien. Tienduizenden christenen slijten hun dagen in concentratiekampen.Toch is het aantal christenen in dit land in de afgelopen tien jaar toegenomen tot zo’n 400.000.  Bijbels, christelijke materialen, voedsel en medicijnen komen nog steeds het land binnen en de christenen hebben hoop voor hun land blijkt uit brieven die uit het land worden gesmokkeld. Ze schrijven dat hun omstandigheden er niet toe doen. Het gaat erom dat ze in hun eigen land bouwen aan Gods Koninkrijk. Het maakt niet uit hoe moeilijk de toekomst wordt die voor ons ligt. Wij vertrouwen op God en blijven Hem volgen, schrijft een christen.
Hij wijst op een tekst uit 2 Kor. 6:9,10.
Deze tekst houdt ook vele geheime gelovigen in de moslimwereld op de been. Het geweld tegen christenen in die landen is de afgelopen jaren toegenomen. Zo verslechterde de situatie in Iran. Dit land is tweede op de Ranglijst. Regelmatig worden er christenen opgepakt en onderworpen aan langdurige verhoren.  Het doel hiervan is dat christenen hun geloof in Christus afzweren. Twee jonge vrouwen weigerden dat te doen. Het resolute antwoord van Maryam Rostampour en Marzieh Amirizadeh was: ‘Wij verloochenen Jezus Christus niet!’
Dit was niet het antwoord dat de rechters wilden horen en dus werden de celdeuren opnieuw achter hen gesloten. Wereldwijd stonden christenen voor hen op de bres met gebed en protestbrieven. Op 18 november kwamen de vrouwen plotseling vrij. ‘Wij hadden niets in de cel maar we ervaarden dat Jezus bij ons was’ getuigden ze. De vrijheid is tijdelijk want ze moeten opnieuw voor de rechtbank komen. Daarom vragen ze opnieuw gebed voor hun situatie. Andere namen op de Ranglijst zijn Mauritanië, Somalië, Jemen en Laos.  De ranglijst brengt in kaart waar christenen worden vervolgd. De lijst laat echter niet zien hoe God aan het werk is en hoe christenen volharden in geloof. In het noorden van Irak bouwen op de vlucht geslagen christenen aan een nieuw bestaan en hebben zij zelfs mogelijkheden het evangelie onder moslims bekend te maken. Meer dan 200 Iraakse ex-moslims werden  gedoopt. Ook in Nigeria en Noord-Korea klinkt hoop uit  brieven die ontvangen worden. Vanuit Noord Korea wordt bericht dat christenen werken aan een stevig fundament voor toekomstige kerken aldaar. We verenigen onze kracht en wijsheid en blijven biddend voortgaan!

 

Als werkgroep hopen wij eigenlijk dat het gebedskaartje dat in december op uw stoel in de kerk lag, u nog steeds inspireert tot gebed voor christenen in de knel. Stelt u zich eens voor deel uit te maken van dat deel van Christus’ Kerk.
Het zou erop aan komen!
Zou u zich de mond laten snoeren? Sterk in uw schoenen staan als het ging om de voortgang van het Evangelie? De andere wang blijven toekeren?
Wilt u samen met andere christenen in de Kerk van Christus voor de vervolgden op de bres staan door te bidden? Via de avondmaalscollecte van deze maand kon er 735,10 euro worden overgemaakt om te helpen.

Namens de werkgroep: Janny Hekman

 
< Vorige   Volgende >