Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte (6 maart) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in de eredienst van zondag 06-03-2011 is bestemd voor de Voorjaarszendingsweek met als thema: “De Boodschap in kindertaal”.

De grootste bijbeldrukkerij ter wereld staat in... China! Het is de Amity Printing Company in Nanjing. Jaarlijks worden daar miljoenen Bijbels gedrukt. Verbazend. Want bij China denk je toch aan de moeilijke positie van christenen. Godsdienstvrijheid is een grondrecht in China, maar godsdienstbeoefening wordt er niet aangemoedigd. China heeft vijf officieel door de staat erkende religies: boeddhisme, taoïsme, islam, katholicisme en protestantisme. Vooral het boeddhisme en taoïsme hebben een lange traditie, en zijn nog steeds erg populair. Er zijn relatief nog maar weinig christenen, maar de kerk groeit snel. In 1979 waren nog geen miljoen Chinezen lid van de kerk. In 2010 zijn dat er meer dan 100 miljoen.
Steeds meer Chinezen kunnen hun geloof openlijk belijden en een Bijbel kopen. Maar anderen moeten in het geheim bij elkaar komen om samen de Bijbel te lezen. En in sommige gebieden worden christenen nog steeds vervolgd om hun geloof. Op veel plekken is de Bijbel nog niet verkrijgbaar. Talloze christenen op het Chinese platteland hebben geen Bijbel, terwijl ze juist heel erg verlangen naar de steun en kracht van Gods woord in hun moeilijke bestaan. Ze moeten rondkomen van anderhalve euro per dag en een Bijbel kunnen ze niet betalen.
Het Nederlands Bijbelgenootschap is lid van de United Bible Societies, de wereldwijde organisatie van 145 andere bijbelgenootschappen. Samen verspreiden ze Bijbels in allerlei talen en landen, zoals in China. Het Nederlands Bijbelgenootschap verspreidt eenvoudige Bijbels, met korte stukjes tekst. Zo leren kinderen en volwassenen lezen en Gods woord kennen.
Kerk in Actie wil het Evangelie voor iedereen, groot en klein, beschikbaar maken. Daarom steunt Kerk in Actie projecten van het Nederlandse Bijbelgenootschap en 145 andere internationale Bijbelgenootschappen.

 

Namens de Diaconie, Gert Jan Buitenhuis.

 

 
< Vorige   Volgende >