Logo PKN

Menu

Diaconie-collecte (20 maart) PDF   E-mail
De collectie voor de diaconie in de eredienst van zondag 20-03-2011 is bestemd voor “Steun mensen met een handicap”.

De diaconie collecte van deze zondag is bestemd voor Luisterend Dienen. In deze collecte staat het werk voor mensen met een handicap centraal. Voor mensen met een handicap is het leven vaak moeilijker. Met uw bijdrage steunt u het werk van Loket Gelijke Zorg en van hetvakantiebureau.nl.
Loket Gelijke Zorg helpt mensen met een verstandelijke beperking om de kerkdienst beter te begrijpen. Het Loket biedt tevens materiaal voor gehandicapten die belijdenis van het geloof willen doen en willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Door de verschillende materialen zijn mensen met een handicap in staat om volwaardig deel te nemen aan het kerkelijk leven.
Hetvakantiebureau.nl biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om op vakantie te gaan. Jaarlijks organiseert men meer dan zestig vakanties in eigen sfeer voor meer dan 2500 mensen die niet zo makkelijk alleen op vakantie kunnen gaan. Dit zijn behalve mensen met een handicap ook ouderen, eenoudergezinnen, mensen met alzheimer en hun naasten die de dagelijkse zorg verlenen.

Tijdens de diaconale vakantieweken nemen professionele vrijwilligers de zorg over, zodat ook de mantelzorgers even kunnen ontspannen. De vakanties onderscheiden zich door sfeer, gastvrijheid en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger.
Zonder de inzet van vrijwilligers kan het hetvakantiebureau.nl geen vakanties organiseren. Daarom zijn zij ook op zoek naar vrijwilligers: mensen die met hun kwaliteiten, deskundigheid, enthousiasme en inzet willen helpen tijdens de vakanties. Mochten er gemeenteleden enthousiast zijn dan kunt u kijken op www.hetvakantiebureau.nl of één van de diakenen vragen om nadere informatie.
Ieder mens is een parel in Gods ogen. Ook broeders en zusters met een handicap horen erbij.
Daarom wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen!
Namens de Diaconie,    Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >