Logo PKN

Menu

Collecte diaconie (17 juli) PDF   E-mail
De collecte voor de diaconie in de eredienst van zondag 17-07-2011 is bestemd voor “Evangelische Hogeschool Amersfoort”.

De Evangelische Hogeschool heeft als missie om jongeren zo toe te rusten dat ze vanuit een levende relatie met God midden in ons samenleving kunnen staan als bevlogen christenen. Dit wordt al ruim 30 jaar gedaan met een EH-Basisjaar, een jaar van toerusting ter voorbereiding op een vervolgstudie aan HBO of universiteit. Daarnaast is er sinds 2006 ook het EH-Traject.
Het EH-traject is een deeltijd opleiding bedoeld voor jongeren die voortijdig hun studie hebben afgebroken of die om een andere reden behoefte hebben aan bezinning en heroriëntatie op de toekomst. Door het enorme aanbod in opleidingen wordt het maken van keuzes steeds noodzakelijker, maar ook steeds moeilijker voor jongeren.
Om goede keuzes als christen te maken, heb je een goede geestelijke basis nodig. Wanneer je visie op God hebt, krijg je ook visie op jezelf, op je gaven en talenten. De speerpunten van het onderwijs op de Evangelische Hogeschool zij dan ook: geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, oriëntatie op studie, een beroep en praktische vorming.
De Evangelische Hogeschool ontvangt sinds haar oprichting geen subsidie van de overheid. De student en zijn/haar ouders betalen zelf het college- en boekengeld en zijn verantwoordelijk voor een deel van de fondswerving. Voor het overige deel is de Evangelische Hogeschool afhankelijk van collecten en giften van particulieren, bedrijven, fondsen en kerken die samen de ontbrekende onderwijssubsidie voor de hogeschool moeten opvangen.
In de afgelopen jaren hebben verschillende studenten uit onze gemeente een opleiding aan de Evangelische Hogeschool gevolgd.

Namens de Diaconie,        Gert Jan Buitenhuis.
 

 
< Vorige   Volgende >