Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte (21 augustus) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in de eredienst van zondag 21-08-2011 is bestemd voor de Zomerzending met als thema: “Geloven in de vakantie”.

In Transkarpatië wonen vooral Hongaren en Roma, minderheden die in Oekraïne geen gemakkelijk leven hebben. Het is een arme regio met veel werkloosheid en sociale problemen. Veel kinderen komen uit gebroken gezinnen, hun ouders hebben weinig tijd en aandacht voor hen. In deze omgeving organiseert de Reformatuskerk zomerkampen voor kinderen en jongeren. De zomerkampen vinden plaats op drie verschillende locaties in Transkarpatië en worden gecoördineerd vanuit het diaconale centrum van de Reformatuskerk in Transkarpatië. De deelnemers zijn tussen de 10 en 18 jaar oud en komen uit heel Transkarpatië. Deze kampen vinden gedurende 8 of 12 weken plaats met iedere week een andere groep.
De zomerkampen van de Reformatuskerk trekken ieder jaar bijna 3000 tieners. Een dag in het zomerkamp begint met bijbelonderwijs en gesprekken over onderwerpen die tieners aanspreken, zoals seksualiteit, drugsgebruik of verslaving. ’s Middags is er tijd voor sport, spel en creativiteit. Spelenderwijs leren de kinderen samenwerken en doen ze sociale vaardigheden op. Voor kinderen uit deze sociaal arme milieus is dat van onschatbare waarde. Het is belangrijk dat ze op een gezonde en ontspannen manier hun tijd leren besteden en hun creativiteit ontwikkelen. Bovendien is het een kans voor veel kinderen om voor het eerst kennis te maken met het christelijk geloof.
Ook kinderen die geen lid zijn van de kerk zijn welkom. In veel dorpen organiseren de predikanten tijdens de zomer een bijbelstudieweek voor de jongeren. Ze maken daar kennis met het geloof en krijgen informatie over de kampen. Veel van hen gaan daarna mee op zomerkamp en worden lid van de gemeente. De leiding van de kampen houdt ook na de zomer zoveel mogelijk contact met de jongeren die hebben meegedaan.
Het kleine bedrag dat ze naar draagkracht voor deze kampen betalen, dekt de kosten bij lange na niet. De kerk of gemeente springt bij als ouders zich ook dit kleine bedrag niet kunnen veroorloven. Zonder de hulp van andere organisaties, zoals Kerk in Actie, zou de Reformatuskerk deze kampen niet kunnen organiseren.

 

Namens de Diaconie,       Gert Jan Buitenhuis.
 

 
< Vorige   Volgende >