Logo PKN

Menu

Historie Gereformeerde Kerk van Beekbergen PDF   E-mail
 

Historie van de kerk

De Gereformeerde Kerk van Beekbergen behoort tot de oudste Gereformeerde Kerken in Nederland.

In 1835, in het jaar na de afscheiding, werd in Apeldoorn een bijeenkomst gehouden, waarbij verschillende vertegenwoordigers uit Lieren en Oosterhuizen aanwezig waren. Voorganger was Ds. A. Brummelkamp uit Hattem, die de afscheiding op de Oost-Veluwe sterk heeft gestimuleerd. De afscheiding werd voorafgegaan door huisbijeenkomsten. Dit waren bijeenkomsten van leden van de Staatskerk, de Nederlands Hervormde Kerk, die verontrust waren over de vrijheid van leer.

In 1840 kreeg de afgescheiden kerk van Apeldoorn, liever gezegd de kerk van Apeldoorn-Noord, een predikant: Ds. Poppe de Wit. Hij fungeerde tevens als predikant voor Beekbergen en Teuge.

In 1849 werd besloten tot de bouw van een eigen kerkgebouw aan de Tullekensmolenweg, ter hoogte van nr. 106. dit werd op 21 april 1850 in gebruik genomen. In dit gebouw waren 150 zitplaatsen aanwezig. Het kerkelijk budget bedroeg in 1851 f 356,21. Het predikantstraktement bedroeg in 1854 f 225,--. Op 31 juli 1853 kreeg de gemeente van Beekbergen de eerste predikant nl. kandidaat M. Sipkes. Zijn opvolgers zijn hierna vermeld.

Het kerkgebouw van 1850 aan de Tullekensmolenweg nr. 106 ging ruim 80 jaar mee, maar in de dertiger jaren werd het te klein. De avondmaalsvieringen waren niet stichtelijk en bovendien konden de kinderen naar de "eis des verbonds" niet mee naar de kerk.

In de kerkeraadsvergadering van 13 februari 1930 werd voorgesteld om nieuw te bouwen en op 6 maart werd een gemeentevergadering gehouden om de gevoelens van de gemeente te peilen. Ruim vier jaar later werd na veel inspanning en hulp van buitenaf de nieuwe (huidige) kerk op 26 september in gebruik genomen. De pastor loci Ds Estié ging voor bij de ingebruikneming. De kosten bedroegen alles bij elkaar f 15.202,--; een ander orgel kwam er ook: voor f 1.100,-- terwijl het oude nog f 400,-- opbracht.

In 1976 werd het Trefpunt achter de kerk in de huidige vorm verbouwd; daarvoor stond er al een kleiner zaaltje los van de kerk.

Ook de gaanderij kwam toen tot stand, omdat er in de zomermaanden veel vacantiegasten kwamen en vaak twee diensten gehouden moesten worden.

In de tachtiger jaren werd het orgel met een tweede klavier uitgebreid.

Lijst van predikanten te Beekbergen

Welke de kerk van Beekbergen hebben gediend, voor de aangegeven perioden, zoals uit onderstaande lijst blijkt.

Ds. M. Sipkes 31- 7-1853 tot 1-12-1867
Ds. H. Cramer 26- 3-1868 tot 25- 3-1869
Ds. J.P. v.d. Maas 5- 9-1869 tot 12- 3-1876
Ds. P.J. Israël 4-11-1878 tot 13-11-1882
Ds. J. Teves 15- 8-1897 tot 9-1902
Ds. J.L. Jaspers 10-10-1915 tot 17- 3-1918
Ds. G.v.Setten jr. 21- 4-1918 tot 31- 7-1927
Ds. J. Estié 14-10-1928 tot 1- 2-1937
Ds. N.J.A. van Exel 11- 7-1937 tot 6- 2-1944
Ds. J.C. Seegers 17-12-1944 tot 7- 9-1947
Ds. H. Heule 8- 2-1948 tot 9- 9-1951
Ds. H.J. Oldemans 1-11-1951 tot 6- 6-1954
Ds. J. Oussoren 2-10-1955 tot 1- 1-1962
Ds.P. v.Oosterhoudt 9- 9-1962 tot 1- 1-1967
Ds. H.J. Zwarts 2- 7-1967 tot 4- 7-1971
Ds. A.A. Zwaal 11- 6-1972 tot 23- 8-1981
Ds.G.W.H.Peddemors22-11-1981 tot 1- 7-1988
Ds. M.J. Heule 17- 9-1989 tot 01-08-2003
Ds. A.P. de Graaf 29-08-2004 tot heden