Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten (Noord-Afrika) PDF   E-mail
Geloof je in de kracht van bidden?

Heb je daar voor jezelf wel eens over nagedacht? In de tweede brief aan de gelovigen in Korinthe brengt Paulus dit ter sprake. Hij schrijft er over in hoofdstuk 1vers 11.
Het ging niet goed met Paulus. Hij kreeg in Asia met heftige moeilijkheden te maken. Hij kreeg het zo zwaar te verduren dat het zijn krachten te boven ging en hij vreesde voor zijn leven. Een dreiging van een doodsvonnis deed hem beseffen dat alleen vertrouwen op God hem kon redden uit dit doodsgevaar. God redde hem én, schrijft hij,  ‘ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden’.  Dat ervaarden Timoteüs en hij blijkbaar. De gelovigen in Korinthe hebben aan de redding van Paulus bijgedragen door hun gebeden. De Heer redde de apostel en zijn team maar de gebeden van de gelovigen ondersteunden die redding zodat ze konden standhouden in vertrouwen op de  God van de beloften. Een hoopvolle gedachte dat gebed afstanden kan overbruggen en haar werk kan doen over grenzen heen onder de zegen van God. Paulus ervaarde dat en benoemt dat voor de gelovigen daar en ook voor ons.

 

De 18-jarige Shadiya woont in Noord-Afrika. Ze is moslim maar op uitnodiging van jongeren uit een kerk woont ze een bijbelstudie bij.
Ze besluit om Jezus Christus te gaan volgen. Dat is een moedige stap voor een moslimgelovige.
Ze krijgt een bijbel mee naar huis die op een dag door haar familie wordt ontdekt.
Dat heeft grote gevolgen: de familie eist  dat ze haar geloof in Jezus afzweert en weer het moslimgeloof aanhangt. Ze dwingen haar de keuze te herroepen. Weigert ze, dan is er maar één straf: steniging. Shadiya vlucht. Een oom die ook christen is adviseert, haar geloof op te geven maar in haar hart christen te blijven.  Het meisje twijfelt maar doet wat de oom adviseert. Shadiya twijfelt enorm of haar keuze goed was. Heeft ze Christus verloochend? Vanaf nu is ze een geheime gelovige zoals velen in haar regio.
• Wilt u bidden dat Shadiya niet overladen wordt door schuldgevoelens maar mag ervaren dat God voor haar zorgt.
• Bid voor nieuwe gelovigen in Noord-Afrika die door hun families worden gedwongen weer moslim te worden. Bid dat ze kracht en moed krijgen om te blijven staan voor hun geloof in Jezus Christus.
• Bid dat trainingen de gelovigen helpen een stevig fundament te leggen onder hun geloof.
• Paulus getuigde ervan dat gebeden van gelovigen hem hielpen om stand te houden. Dat principe geldt nog steeds omdat Gods Geest er mee aan het werk gaat in de situatie van hen die het nodig hebben.

 

Vergeet de ontmoeting met vervolgden niet:

 

Zaterdag 5 november landelijke Open Doors-dag aan de Rieteweg 4 in Zwolle.
U bent welkom in de IJsselhallen aldaar om te horen hoe bijv. kinderen overleven in de vervolgde Kerk van  Noord-Korea, Colombia en Pakistan. Van 10.00 - 16.00u is er een inspirerend programma voor jong en oud. Laat u meenemen in verbondenheid met onze vervolgde familie wereldwijd en wees erbij! Klik hier voor meer informatie.


Geen mogelijkheid op deze datum?  dan krijgt u alsnog een kans aanwezig te zijn bij  een presentatie dichter bij huis  op:
vrijdag 11 november in het Hoogepad. Daar wordt u door een vrijwilliger geïnformeerd over het werk van Open Doors wereldwijd.De avond begint om 19.30u en zal rond 21.30u worden afgesloten.Er is een boekentafel met boeiende uitgaven die het werk betreffen.

We hopen dat u deze presentatie hoog laat scoren in uw agenda. Een speciaal welkom roepen we uit naar jongeren die meer willen weten van Kerk-zijn in gebieden waar het er op áán komt als je zegt Jezus te willen volgen en ook hoe je daar, als ‘vrije’ gelovige bij betrokken kunt zijn. Wij verwelkomen u/ jullie graag! Klik hier voor meer informatie.

 

De werkgroep te Beekbergen: Karin Haijes, Corine de Korte, Jan en Janny Hekman

 

 

 
< Vorige   Volgende >