Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten (gebedsactie: ‘Niet langer kind’) PDF   E-mail
Open Doors is een nieuwe campagne van aandacht gestart voor kinderen die lijden omdat ze in Jezus Christus geloven.

Ze worden vaak afgewezen en gediscrimineerd. Zij vormen de toekomst voor de Kerk. Ons gebed  is voor hen een bron van troost en kracht.
Op dit moment organiseert Open Doors een veertiendaagse gebedsactie. Elke dag wordt er –wereldwijd- gebeden voor een kind in de knel. Het gaat om een achtjarige uit China; een jong meisje uit Pakistan dat elke dag moet bedelen om bij te dragen aan het gezinsbudget. Christenen in dat land behoren tot de armste en meest afgewezenen mensen.  Een gezin in Oezbekistan maakte een verandering mee doordat de aan drank verslaafde vader christen werd. Hij mishandelde zijn vrouw en kinderen niet meer. Het gevolg was wel dat andere familieleden niks meer met hen te maken wilden hebben. Opa en oma zien hun kleinkinderen niet meer omdat ze in Jezus Christus geloven. Christenen in Indonesië hielpen een gezin waarvan de vader overleed. Hun moslim-familieleden lieten hen aan hun lot over en bedreigden hen zelfs. Kinderen zijn opgenomen in een ‘schuilhuis’ om hen wat rust te geven. Ook in Nigeria en Ethiopië maken kinderen uit christenfamilies schrijnende dingen mee.
Een paar voorbeelden van situaties waar kinderen wereldwijd mee te maken krijgen als ze bij de christenen horen. Vooral als ze in een moslim- of hindoe-land wonen. Ik zie hun koppies voor me. Kinderen willen voluit leven en onbevangen zijn in hun leven van elke dag. Wellicht gaat de problematiek van het verschil in religies die koppies te boven. Toch hebben ze elke dag te maken met de zwaarte ervan.
Ze moeten bedelen om te kunnen leven, zijn opgenomen in een schuilhuis of ontdekken dat hun familieleden niks meer met hen te maken willen hebben. In de culturen waar zij uit komen, betekent dat een geïsoleerd leven waarin onveiligheid en pesterijen elke dag aan de orde zijn.
Na de actie Bid, Schrijf en Geef voor geheime gelovigen wordt de aandacht dus nu op kinderen gericht. Vanuit de kinder-nevendienst is er al een spaarpot met 250 euro aangeboden om kinderen in de knel te helpen. Die werd aangeboden tijdens de presentatieavond van 11 november.    Wilt u ook meedoen?
Open Doors steunt met kinderbijbels, kinderboeken, zondagsschool, kinderkampen en traumazorg. U kunt geven op giro 7733 t.n.v. Open Doors/Ermelo o.v.v. kinderen.
Bidden zal voor hen tot gevolg hebben dat er hemelse genade en nabijheid door hun levens en situaties worden heen geweven. Noem daarom hun namen: Yati, Xiao Ming, Ahmed, Sara en Salima.
De Vader van alle kinderen kent hen en zal alles doen om hen bij te staan. Kinderen hebben en speciale plek in zijn vaderhart.
Meer weten? Kijk op www.opendoors.nl


Samen komen we verder in het Rijk van Jezus Christus, onze Heer, die ervoor bad dat wij samen één zouden zijn in Hem.                      

 

De werkgroep Beekbergen.

 

 
< Vorige   Volgende >