Logo PKN

Menu

Collecte Kerstnachtdienst (24 december) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in Kerstnachtdiensten op 24-12-2011 zijn bestemd voor “De Voedselbank Apeldoorn”.

De Voedselbank Apeldoorn is in 2006 opgezet door een aantal vrijwilligers en maakt sinds 2011 officieel onderdeel uit van het netwerk van Voedselbanken Nederland.
Voedselbanken Nederland is de landelijke koepelorganisatie waarbij acht Regionale Voedselbanken zijn aangesloten. De landelijke organisatie voert geen operationele activiteiten uit. Er bestaat dus geen Landelijke Voedselbank met een centrale vestiging en hoofdkantoor. Er is meer sprake van een coördinatie- en overlegplatform. Het directe werk wordt uitgevoerd door de mensen van de Regionale Voedselbanken, die elk een vertegenwoordiger in het bestuur van de landelijke organisatie hebben. De acht Regionale Voedselbanken hebben op hun beurt een bestuur dat is samengesteld uit afgevaardigden van de Lokale Voedselbanken die in de betreffende regio actief zijn. Er is dus sprake van een getrapte structuur waarbij elke voedselbank via de regio mee kan praten over de landelijke ontwikkelingen. De landelijke bestuurders houden zich bezig met de activiteiten, behorend tot hun portefeuille, samen met de verantwoordelijke mensen van de regio’s die zich met het betreffende onderwerp bezighouden. Op deze manier kan er vanuit de basis binnen de regio’s beleid worden ontwikkeld en kunnen eventueel afspraken worden gemaakt voor alle voedselbanken in het land.
De voedselbank gaan verspilling van voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven. De voedselbank betaalt niet voor voedsel. De werkzaamheden worden uitsluitend met zo’n zesduizend onbetaalde vrijwilligers uitgevoerd.
Momenteel worden in heel Nederland al meer dan twintigduizend gezinnen, dat betekent ruim vijftigduizend mensen, voorzien van een wekelijks gratis voedselpakket, verdeeld over de verschillende voedselbanken in Nederland. Per jaar worden dus ongeveer één miljoen pakketten uitgedeeld. In Apeldoorn worden momenteel iedere week aan circa 250 tot 270 gezinnen voedselpakketten verstrekt.
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mag men als alleenstaande niet meer dan 175 euro per maand overhouden na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas, water, licht en verzekering. Voor gezinnen gelden andere richtlijnen.
De voedselbanken zijn zich bewust dat het alléén verstrekken van een voedselpakket symptoombestrijding is en beslist geen structurele hulp. Bij de aanvraag wordt dan ook veelal een professionele hulpverlener van buiten de voedselbank betrokken: géén pakket zonder traject!
In februari 2006 is een bewust voorzichtige start gemaakt met een Voedselbank in Apeldoorn. Eerst met een beperkt aantal pakketten per week maar al snel werd het aantal pakketten per week opgevoerd. Anno 2011 werken er zo'n 100 enthousiaste vrijwilligers, verdeeld over diverse werkgroepen. Aanvankelijk kon de Voedselbank Apeldoorn beschikken over het pand van de voormalige wasserij aan de Veenweg,  maar vanaf september 2008 zijn ze gevestigd op het adres Kanaal Noord 147. De Voedselbank Apeldoorn werkt als organisatie nauw samen met zoveel mogelijk instanties en kerken in de regio. Met name de maatschappelijke instellingen zijn hierbij van belang door hun contacten met de doelgroep van de Voedselbank. Zij verwijzen mensen door die in aanmerking komen voor een pakket.

 

Namens de Diaconie,
Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >