Logo PKN

Menu

Historie Hervormde Kerk van Beekbergen PDF   E-mail

De N.H.Kerk te Beekbergen

Het kerkgebouw in zijn huidige gedaante is ontstaan door een 15de eeuwse verbouwing van een oudere vroeggotische kerk.
Deze oudere kerk verving op haar beurt weer uit tufsteen opgetrokken romaanse voorgangers. Tufsteen, is een dure uit het Eifelgebergte in Duitsland afkomstige vulkanische steensoort, die in de 11de en 12de eeuw een onze streken voor de kerkenbouw veelvuldig wordt toegepast. Het is daarom logisch dat deze dure steen bij de 15de eeuwse verbouwing opnieuw werd gebruikt.
Zo zie je maar recycling is niet alleen een begrip van onze tijd. In het begin van de 16de eeuw werd er nog een nieuw eenbeukig bakstenen driezijdig gesloten koor toegevoegd. De kerk heeft stenen kruisribgewelven, die oprijzen van gebeeldhouwde kraagstenen. Het koor heeft een rijk van schilderingen voorzien netgewelf.

 

Unieke schilderingen
Dit koor is gebouwd in een tijd dat de gotiek langzamerhand werd verdrongen door de renaissance. De gewelfvelden van dit koor zijn beschilderd met voorstellingen en motieven in geelbruin, roodbruin en groen. Ook deze motieven zijn ontleend aan de renaissance en zeldzaam voor ons land. Er is een jaartal gevonden boven de toegang van het torenportaal naar het schip: 1585. Mogelijk het jaartal van de voltooiing van het koor en/of de schilderingen.

 

Orgel uit Apeldoorn
In 1779 hadden Stadhouder Willem V en zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen een prachtig orgel geschonken aan de Oude Kerk van Apeldoorn. Het werd vervaardigd door Johann Schilling uit Deventer. Het orgel was versierd met eikenbladen en oranje appels en bevatte op het front ter herinnering aan de vorstelijke gevers het volgende vers:

"Dit orgel schonken u de Vorst en zijn Vorstin,
0 Apeldoorn, om God bij 't heilig zingen te eren.
Paar met zijn klanken dies een hart vol hemelmin.
Dat is de beste dank, dien zij van u begeren!" 1779.

Het is te begrijpen dat dit gedicht en de oranjeappeltjes de patriotten een doorn in het oog waren. Ze gaven op 14 april 1798 opdracht aan de heer J.O. Haas tot het doen verdwijnen van de appels en het vers. Haas, die een oranjeklant moet zijn geweest, heeft het opschrift niet verwijderd, maar alleen bedekt met een verflaagje. Het orgel werd bij de afbraak in 1842 van de Oude Kerk door Koning Willem I geschonken aan Beekbergen. Bij de algehele restauratie van het orgel kon ook het vers van 1779 weer te voorschijn gehaald worden. Men ziet het opschrift thans weer in zijn oorspronkelijke staat op het orgel prijken.

Wilt u meer weten over orgels, dan kunt u terecht bij de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging op het volgende URL: http://www.hetorgel.nl.

 
Volgende >