Logo PKN

Menu

Collecte werelddiaconaat (5 februari) PDF   E-mail

De uitgangscollecte in de erediensten van zondag 05-02-2012 is bestemd voor “Werelddiaconaat”.


De Sahel is een van de armste regio’s van Afrika. Het toch al droge gebied wordt hard getroffen door klimaatverandering. In Burkina Faso zijn middagtemperaturen van 45 graden geen uitzondering. Het klimaat verandert in Burkina Faso. Droge periodes duren langer. Regenbuien worden zeldzamer, en komen steeds vaker als slagregen. Dat heeft catastrofale gevolgen voor de oogst. De problemen zijn groot: tachtig procent van de bevolking in Burkina Faso is voor haar levensonderhoud afhankelijk van de landbouw. In het noorden zelfs negentig procent. Maar door de interventies van onder andere ODE is de voedselzekerheid groter geworden en de armoede verminderd.
Het Office de Développement des Eglises Evangéliques (ODE) is een samenwerkings- verband voor diaconaal en ontwikkelingswerk van tien evangelische kerken in Burkina Faso. Op landbouwgebied reikt ODE allerlei oplossingen aan, van irrigatiemethodes en waterputten tot natuurlijke meststoffen en betere zaden. Sommige boeren hebben een nieuwe start kunnen maken met een microkrediet. Bovendien heeft ODE in het noorden van Burkina Faso gezondheidscentra opgericht, waar veel moeders dankbaar gebruik van maken.
In de afgelopen jaren heeft ODE al in 42 dorpen ondersteuning geboden. Boeren bouwen muurtjes rond hun akkers, zodat de vruchtbare bodem niet wordt weggespoeld na een heftige regenbui. De grond levert nu veel meer oogst op, de boeren hebben irrigatiesystemen en er zijn waterputten. Bovendien weten de boeren hun producten voor een goede prijs te verkopen op de markt. De komende drie jaar wil ODE haar werk uitbreiden in 26 andere dorpen waar in totaal 90.000 mensen wonen. Maar er staan nog 420 boeren op de wachtlijst, gewoon omdat er te weinig geld is. Kerk in Actie wil die boeren ook helpen. Daarom is de collecte voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie op zondag 5 februari onder andere bestemd voor het werk van ODE.

Namens de Diaconie,
Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >