Logo PKN

Menu

Collecte (4 maart) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in de erediensten van zondag 04-03-2012 is bestemd voor de Voorjaarszendingsweek met als thema: “De kerk zorgt voor verandering in Cuba”.

Sinds begin jaren negentig verkeert Cuba in een zware economische crisis als gevolg van het stopzetten van steun uit Rusland. Het leven in het geïsoleerde Cuba is zwaar en mensen worden opgeslokt door de dagelijkse zorgen hoe ze moeten voorzien in hun levensbehoeften. Maar het is extra moeilijk, als je dan ook nog eens ziek, gehandicapt of oud bent. In deze problematische Cubaanse samenleving probeert de kerkelijke organisatie CCRD (Christelijk Centrum voor Reflectie en Dialoog) positieve verandering teweeg te brengen door pastorale zorg, praktische hulp aan kwetsbare groepen en training aan predikanten om zich in te zetten voor hun omgeving. Door deze geïntegreerde aanpak is echte verandering mogelijk, ook in Cuba.
CCRD is opgericht door de kerken van Cuba. CCRD geeft mensen een plek om tot rust en bezinning te komen, door een wekelijkse viering en de kapel die dagelijks geopend is voor gebed. Daarnaast brengen kleine teams, bestaande uit een dominee en een psycholoog, huisbezoeken aan ouderen en ernstig zieke mensen, zoals hiv/aids patiënten. Tijdens deze bezoeken kunnen mensen hun verhaal kwijt, en worden ze bemoedigd door samen in de bijbel te lezen en te bidden.
Als gevolg van de economische crisis leven veel mensen in armoede. Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen, ontvangen praktische hulp. Zo is er een tafeltje-dek-je project voor ouderen en kunnen mensen die het nodig hebben kleding en toiletartikelen krijgen. De 72-jarige Jose Luis is dankbaar voor deze steun in de rug. “Ik krijg niet alleen een goede voedzame maaltijd, maar ontmoet ook leeftijdgenoten. Het is goed dat de kerk ons ouderen helpt.”
Het CCRD ziet voor zichzelf ook een belangrijke rol weggelegd in het trainen van kerkleiders. Zo organiseren ze diverse workshops voor predikanten uit heel Cuba en van alle kerkgenootschappen over thema’s die in de Cubaanse samenleving controversieel zijn, zoals: Hoe zien wij onze diaconale taak ten opzichte van de zwakkeren in de samenleving? Ook onderwerpen als mensenrechten, seksualiteit of de rol van vrouwen komen aan bod.
CCRD laat zien dat de kerk voor verandering kan zorgen. Door juist oog te hebben voor deze mensen en pastorale zorg en praktische hulp te bieden.

Namens de Diaconie,
Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >