Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte op biddag (14 maart) PDF   E-mail
Biddag is van oorsprong het moment om te bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk.

Deze dag van gebed heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, overheid, samenleving en de wereld. Het is een moment van besef van afhankelijkheid van God. Zonder Zijn zegen heeft al ons werk geen zin.
Daarnaast is biddag ook een moment van bezinning en bewustwording. Want heeft God ons niet al buitengewoon rijk gezegend? En hoe kunnen wij vervolgens anderen zelf weer tot zegen zijn? Denk daarbij aan projecten die mensen nieuwe kansen en een nieuw bestaan willen bieden, maar ook een nieuw te beginnen diaconaal project past hier goed bij.


Dit jaar is de uitgangscollecte in de eredienst op biddag van woensdag 14-03-2012 bestemd voor “Het voedselproject “Dubbele vangst” van LEPRAzending in Bangladesh”.
Bangladesh behoort tot de armste landen van de wereld. Het land kampt met vele problemen, waarvan het voedselprobleem en de eenzijdige voeding (rijst) er maar enkele zijn.
De christelijke hulporganisatie LEPRAzending is al vele decennia actief in dit land in haar strijd tegen lepra, maar beperkt zich niet alleen tot de aanpak van de ziekte lepra. De belangrijkste oorzaak van lepra is armoede. Lepra treed vooral aan het licht bij mensen die door armoede, slechte hygiënische omstandigheden en eenzijdig voedsel een verzwakte weerstand hebben. Daarom zet LEPRAzending zich ook in om de levensomstandigheden van mensen (met en zonder lepra) te verbeteren om zo verdere verspreiding van lepra te voorkomen. Daarnaast maakt LEPRAzending zich ook zorgen over het wereldvoedselvraagstuk, dat grote invloed heeft op het dagelijks leven van de allerarmsten.
In Bangladesh is LEPRAzending gestart met een nieuw project waarbij de oppervlakte van de rijstvelden dubbel benut worden: in het water van de rijstvelden (traditioneel het werk van de vrouwen wordt ook vis gekweekt. De opbrengst voedsel per hectare wordt daardoor sterk vergroot. Weliswaar is de opbrengst van rijst iets minder, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de opbrengst vis. Doordat vis wordt toegevoegd aan het eenzijdige menu van rijst ontstaan betere gezondheidscondities waardoor ook de kans op ziektes als lepra wordt verkleind. Bovendien wordt inkomen gegenereerd voor met name de vrouwen, die naast rijst nu ook vis kunnen verkopen.
LEPRAzending geeft de vrouwen de materialen (manden en netten), jonge vis en geeft training en voorlichting zodat de vrouwen zelf aan de slag kunnen op hun eigen rijstvelden.
Dit voedselproject in Bangladesh doorbreekt de cirkel van armoede en lepra.

Namens de Diaconie,      Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >