Logo PKN

Menu

Deelgenoten: Uitzendingdienst fam. Kommers naar Mexico PDF   E-mail
De God van de hoop vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de heiligen Geest.

 

Woorden van ds. Mauritz van de GZB voor Machiel en Erika Kommers na hun inzegening op 15 april in de Adventkerk in Amersfoort.


De God van de hoop vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de heiligen Geest.

Het is,  Machiel en Erika, met Olivia, een mooi moment: Uitgezonden vanuit de Adventkerk hier in Amersfoort, een  gemeente die achter jullie staat. Gods zegen meegekregen. Deze Zondag: Een mooi moment tussen Pasen en Pinksteren.

En om jullie daar aan te herinneren heb ik jullie een Pasen-en-Pinksteren tekst meegegeven, die begint met “de God van de hoop”.  Pasen is het feest van de hoop. En eigenlijk elke zondag, als we denken aan de opstanding. Pasen is het feest van de hoop. Want de christelijke hoop heeft als fundament de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft de dood overwonnen en dat geeft geweldige perspectieven voor kerkenwerk en zendingswerk.


Ga in Zijn opstandingskracht. Werken in Centro Sjalom, dat zal blijdschap geven. Er is een fijne sfeer en een mooie verbinding in het werk tussen de bijbel en het werk dat je daar mag doen. Werken met verslaafden, weer terug  brengen van verslaafden bij hun gezin en in de maatschappij. En werken in de kerk en met jongeren: Mooi werk om diaconaal bewustzijn te kweken en liefde voor het werk, voor de verslaafden en preventie om jongeren te behoeden dat ze zover komen, dat is mooi werk. En mijn wens is dat jullie overvloedig zullen zijn in die christelijke hoop, gefundeerd op de opstanding van Jezus Christus, de levende Heer. En dat zal ook nodig zijn, want er moet nog heel wat gebeuren voordat dat kleine jonge Centro Sjalom een volwassen en stabiele organisatie is, waarin, ja, ik vrees een gestadige instroom van verslaafden is, want er zijn er zoveel in Mexico en hopelijk ook een gestadige uitstroom. Want diegenen die door het werk van God via Centro Sjalom er van af komen en weer kunnen functioneren in gezin en maatschappij. En ik vind het mooi, als ik me goed herinner,  dat een van die ex-verslaafden, Helmer, vorig jaar ook hier geweest is in de gemeente. Dus u hebt gezien, dat God dat kan doen. En daar willen we aan gaan bouwen dat er nog veel meer zo vrij komen om God te dienen. Overvloedig in de hoop is nodig, want het slagingspercentage in dit soort werk is onder de 20 procent. Van degenen die binnenkomen en er uiteindelijk van verslaving bevrijd afkomen. Dus het is geen makkelijk werk. Overvloedig in de hoop. Ook nodig om vol te houden in de kerk totdat alle kerken in de classis diaconaal bewustzijn vertonen en bij CS betrokken zijn. Waar haal je de kracht vandaan, Machiel en Erika? Dat is Pinksteren in de tekst. Eigen kracht? Nee, door de kracht van de Heilige Geest. Hij deelt de opstandingskracht van Jezus Christus uit, aan ons, en wil dat ook aan jullie geven. Adventkerkgemeente van Amersfoort en de deelgenoten-gemeenten die hier ook aanwezig zijn: Een mooi  moment tussen Pasen en Pinksteren, deze uitzending. Dank voor uw meedoen en uw betrokkenheid.
U wordt opnieuw verbonden met Gods wereldwijde werk, nu in Zuid-Mexico en ik denk dat dat nieuw is voor u: Nieuwe perspectieven en ook voor u een nieuwe opdracht en ook voor u een streepje onder dat laatste stukje tekst:

Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is hier nodig in Nederland om gemeente te zijn, maar ook de dringende vraag aan u om aanhoudend gebed om die kracht van de Heilige Geest voor hen en voor u.


Hij is beloofd, de HG, maar het is niet automatisch, daar niet en  hier niet, Vandaar: aanhoudend gebed is nodig. Ouders, Kommers en Beute, familie, vrienden, een mooi moment dat de God van de hoop geeft: Uitzenden van dit drietal, hen afstaan aan de Presbyteriaanse Kerk van Mexico, waar veel mogelijkheden zijn om te werken. Veel hoop, hopen we, voor verslaafden. Want het diaconal e werk daar staat nog in de kinderschoenen. Dank voor het afstaan van Erika en Machiel voor dit mooie werk en de gemeente ook dank voor het afstaan want ik heb begrepen dat jullie ze eigenlijk niet kunnen missen dan is het des te meer een offer. En voor ieder ook sterkte met het afscheid. Want afscheid nemen went nooit. Maar we zullen verbonden blijven in die God  van de hoop en ons samen vinden aan de troon van Gods genade in het gebed om de kracht van de Heilige Geest.

 
< Vorige   Volgende >