Logo PKN

Menu

Collecte openluchtdienst (28 mei) PDF   E-mail
De collecte in de openluchtdienst op maandag 28-05-2012 (2e Pinksterdag) is bestemd voor het “Adoptieprogramma Deelgenoten GZB”.

Als gemeente ondersteunen wij het zendingsechtpaar Machiel en Erika Kommers uit Amersfoort. Op 15 april 2012 zijn Machiel en Erika Kommers met hun dochtertje door de GZB vanuit de Aventkerk in Amersfoort uitgezonden naar Mexico. Zijn zullen daar gaan werken voor de Iglesia Nacional Prebiteriana als diaconaal toerusters. Hun werk zal bestaan uit twee hoofdtaken. Eén daarvan is de consultancy van het rehablitatiecentrum 'Centro Shalom' voor drugs- en alcoholverslaafden. Daarnaast zullen ze lokale gemeenten toerusten rondom het onderwerp diaconaat. In Mexico is alcohol- en drugsverslaving een groot probleem, met alle gevolgen van dien. De ‘Classis de la Costa’ van de Iglesia Nacional Prebiteriana is in en rond de Zuid-Mexicaanse stad Tapachula een paar jaar geleden begonnen met hulpverlening aan alcohol- en drugsverslaafden. Zij heeft hiervoor een centrum voor de behandeling en resocialisatie (herintegratie in de eigen of nieuwe sociale omgeving) van verslaafden opgericht: Centro Shalom. Machiel en Erika Kommers zullen als missionair-diaconaal toerusters de lokale kerken ondersteunen bij hun diaconale taak en bij het opzetten van verslavingspreventie onder de jeugd. Ook zullen zij met de medewerkers en vrijwilligers van Centro Shalom de organisatie, waaronder het resocialisatietraject, verder ontwikkelen.
Tijdens het Pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. De Heilige Geest zal hun geestelijk verder leiden en hun de kracht geven om getuigen van het evangelie te zijn. In het licht van deze gedachte willen wij u van harte aanbevelen dit werk te ondersteunen in uw gebeden en met uw gaven.

Namens de Diaconie,
Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >