Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte (3 juni) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in de erediensten op zondag 03-06-2012 is bestemd voor het “Werelddiaconaat”.

Als Diaconie willen wij ons ook over de Nederlandse grenzen heen inzetten voor mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld. Wij geven hieraan vorm in het werelddiaconaat. De uitgangscollecte is bestemd voor een project van Luisterend Dienen. Luisterend Dienen vraagt uw aandacht voor voedselzekerheid en landbouwontwikkeling in Bolivia. Ondanks klimatologische beperkingen en verwoestijning van de grond, liggen er op de Boliviaanse hoogvlakte belangrijke kansen voor de veeteelt (lama’s) en voor de productie van melk, wol en vlees van de lama’s. Sartawi Sayariy wil die kansen benutten, niet voor zichzelf maar voor de kleine boeren die in het gebied wonen. De Boliviaanse organisatie Sartawi is in 1985 opgericht vanuit de Lutherse Kerk. De naam betekent ‘opstaan en in beweging komen’. Sartawi wil de levenskwaliteit van huishoudens op het platteland verbeteren. De organisatie richt zich op de veehouderij, de productverwerking en de verkoop van producten. Tegelijkertijd werkt ze aan een betere infrastructuur. Er worden op kleine schaal irrigatie- en drinkwatersystemen aangelegd en er wordt gezorgd voor bodembehoud. Zo kan er meer  landbouwgrond in gebruik genomen en kan er ook meer verscheidenheid in de geteelde gewassen komen. Om dit mogelijk te maken moeten ook de plaatselijke organisaties en het plaatselijk bestuur versterkt worden. De gelijkwaardige deelname van vrouwen staat hierbij hoog in het vaandel. De meeste nadruk legt Sartawi op het versterken van de productieketen: het houden van vee (voornamelijk lama’s), het verwerken van melk, wol en vlees en het verhandelen van deze producten. Dit moet leiden tot hogere inkomsten en meer voedselzekerheid voor arme boeren in Bolivia. In totaal worden tachtig dorpen (meer dan 3.600 gezinnen) geholpen.

 
U wordt van harte aanbevolen dit werk te ondersteunen in uw gebeden en met uw gaven!

Namens de Diaconie, Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >