Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte Leger des Heils (15 juli) PDF   E-mail
Uitgangscollecte op zondag 15-07-2012 is bestemd voor het “Stichting Leger des Heils”.


Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Ze laten zich inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. De boodschap is gebaseerd op de Bijbel. De dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. De opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
Het Leger des Heils bestaat uit de volgende vijf onderdelen:

- Kerkgenootschap Leger des Heils,

- Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg,

- Stichting Leger des Heils Fondsenwerving,

- Stichting Leger des Heils Dienstverlening en

- Stichting Leger des Heils.
Het Kerkgenootschap Leger des Heils is een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme. Methodisten leggen de nadruk op een persoonlijke beleving van het geloof en willen dat geloof ook laten zien in de wijze waarop ze als christenen leven en andere mensen helpen. Beide kenmerken van het Methodisme vinden we terug in de kerk van het Leger des Heils.
Je zou kunnen zeggen dat de kerk nu een middenpositie inneemt tussen de evangelische beweging en de meer traditionele, reformatorische kerken.
De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ze doen.
Er wordt gewerkt vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Het Leger des Heils doet een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven. Het Leger des Heils wil hulp en zorg toegankelijker maken. Dat geldt zeker ook voor mensen die met meerdere problemen tegelijk kampen. Daarom is ervoor gekozen om in heel veel verschillende werkvelden actief te zijn. Mensen die het Leger des Heils om hulp vragen, hebben vaak op meerdere gebieden problemen. Soms zijn zij daarbij met Justitie in aanraking gekomen. Om die reden is het Leger ook werkzaam in de jeugdbescherming en de reclassering. Daarmee kan er een nog groter en gevarieerder hulp- en zorgaanbod aangeboden worden.

.
Namens de Diaconie,           Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >