Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte Zomerzendingsweek (19 augustus) PDF   E-mail
Uitgangscollecte op zondag 19-08-2012 is bestemd voor de Zomerzendingsweek met als thema: “Haar talent komt tot bloei”.
Papua is de oostelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea. Dit eiland is, na Groenland, het grootste van de wereld. Papua is veertien keer zo groot als Nederland. Er wonen ruim 2,5 miljoen mensen. De ongelijkheid van mannen en vrouwen is diep geworteld in de Papuase samenleving. Vrouwen hebben een ondergeschikte positie en worden vaak al jong uitgehuwelijkt. Toch zijn het de vrouwen die de Papuase samenleving dragen. Onder heel moeilijke omstandigheden zorgen ze voor hun gezinnen. Zij vormen de spil.
P3W, een christelijk opleidingscentrum, rust vrouwen toe om hun taak in hun gezin, kerk en samenleving op zich te nemen. De afkorting P3W staat voor 3 keer een P met daarachter een W: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita. Vertaald: Centrum voor Toerusting en Vorming van Vrouwen. In drie verschillende centra, verspreid over het land leidt P3W jonge vrouwen op tot plaatselijk maatschappelijk werker. De meeste vrouwen op Papua hebben nauwelijks onderwijs gehad. De vrouwen die bij P3W een opleiding krijgen, verblijven een jaar in het centrum.
Ze worden geselecteerd door medewerkers van P3W die langs de dorpen reizen. Het is een grote stap voor de vaak nog jonge vrouwen om huis en haard te verlaten en een jaar lang in een internaat te gaan wonen. P3W begeleidt hen dan ook intensief en biedt pastorale zorg. In de eenjarige cursus leren de vrouwen bijvoorbeeld lezen, schrijven en rekenen. Ook leren ze met geld omgaan en vaardigheden zoals naaien om het gezinsinkomen aan te vullen. Geloof en gezondheid komen eveneens aan bod. Cursus klaar? Dan keren de vrouwen terug naar hun dorp om de opgedane kennis te delen met andere vrouwen in het dorp. Zo is het werk van P3W van grote betekenis voor de vrouwen en de samenleving van Papua.
Dit jaar viert P3W haar vijftigjarig jubileum. Een groot en vrolijk feest, samen met veel vrouwen die dankzij P3W trots en vol zelfvertrouwen in het leven staan. P3W zorgt ervoor dat vrouwen tot bloei komen en kunnen meebouwen aan de kerk en de samenleving.
Namens de Diaconie,  Gert Jan Buitenhuis.
 
< Vorige   Volgende >