Logo PKN

Menu

Open Doors: China PDF   E-mail
Als je bidt zal Hij je geven?


In een Open Doors-werkboek met verrassende ontdekkingen staat bij het thema ‘bidden’ de volgende vraag:
Als je bidt, verwacht je dan ook verhoring van je gebed?
Kun je daar een voorbeeld van geven?

De thematekst beschrijft diverse verhoringen van gebeden. Voor vervolgde christenen is gebedsondersteuning een sterk verlangen. De Turkmeense voorganger Ilmurad Nuriëv kreeg na anderhalf jaar werkkamp amnestie. In het nieuwsblad van mei jl. zegt hij het zo: ‘Uw gebed was als een muur om mij heen. Het slapen op een betonnen vloer deed mijn rug geen goed. Ik had pijn bij elke beweging. Een bewaker sloeg mij op een dag keihard. Er gebeurde een wonder! Door die klap was de pijn weg. Ik heb de bewaker verteld dat God hem gebruikte om mij te genezen’. Voor Ilmurad onderstreepte deze ervaring Gods trouw aan hem.

De hoogbejaarde en veelvuldig gevangen gezette dominee Lam uit China bad in moeilijke situaties dit gebed: ‘Heer, ik verheug me erover hoe U dit gaat uitwerken!’
Een kort gebed vol verwachting en geloofsvertrouwen.

Toen Alexander Ogorodnikov in een Siberisch werkkamp zijn straf uitzat, schreef hij een emotionele brief aan zijn moeder. Hij voelde zich vergeten door haar, zijn vrouw en medechristenen. Hij had geen uitzicht meer. Alleen zijn geloof in de Here God hield hem op de been. Zijn moeder stuurde de brief in mei 1986 naar christelijke organisaties als Open Doors. Vele christenen begonnen voor hem te bidden en schreven brieven om hem op te beuren. Een jaar later kwam hij vrij. In een bedankbrief schreef hij: ‘In afschuwelijke ogenblikken in de ijskoude cellen voelde ik, lichamelijk, de warmte van uw gebeden en mededogen. Het was als een warme aanraking van een broederhand die het prikkeldraad opzij duwde en door de somber dreigende muren heenreikte.
In verbinding met medechristenen ontdekken we wat gebeden uitwerken. Deze ontdekkingen kunnen helpen ons in die richting uit te strekken naar de hemelse Vader en zijn Zoon Jezus. Opdat Christus’ gemeente in éénheid gebouwd wordt.

Uit: 12 ontdekkingen van de Vervolgde Kerk; studiemateriaal van Open Doors.

Doet u mee in het wereldwijde leger van bidders om onderweg in Gods Koninkrijk te kunnen volhouden tegen de klippen  op? Bijvoorbeeld voor Alimjan Yimiti die nog 13 jaar voor de boeg heeft in een Chinees werkkamp, Tohar Haydarov, onschuldig,  in een dergelijke situatie in Oezbekistan en Asia Bibi die al drie jaar  vastgehouden wordt in een Pakistaanse dodencel, ver van haar man en vijf kinderen.….. Noem maar gewoon hun namen, zij zijn bij de Vader bekend.

Met dank aan uw betrokkenheid vermelden we hier ook dat voor de kinderen in de vervolgde Kerk van Mexico een bedrag van 721,30 euro kon worden overgemaakt na de avondmaalsdienst op 10 juni jl. Beekbergen bracht voor dit doel tot nu al royaal 1100 euro bij elkaar. Open Doors zet dit kapitaal in om wereldwijd kwetsbare kinderen te ondersteunen.

De werkgroep Beekbergen

 
< Vorige   Volgende >