Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte Stichting Exodus (2 september) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in de erediensten op zondag 02-09-2012 is bestemd voor de “Stichting Exodus”.


Exodus is nodig omdat criminaliteit nooit alleen met straffen te bestrijden is. Terugval in criminaliteit na een gevangenisstraf is eerder regel dan uitzondering. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na detentie opnieuw in de criminaliteit te belanden is dan groot. Exodus wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen daarom bij Exodus de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Daartoe kunnen ze terecht in één van elf Exodushuizen of bij het Exodus vrijwilligersnetwerk.
Het programma in de Exodushuizen is gebaseerd op vier sleutels: Wonen, Werken, Relaties en Zingeving. Wanneer deze sleutels succesvol via de begeleiding zijn aangeleerd en toegepast, is er een betere toegang tot een zinvolle, niet-criminele toekomst in de samenleving. Het succes voor de bewoner hangt vooral af van zijn of haar inzet, motivatie en het inzicht in de eigen situatie. De bewoner krijgt daarbij begeleiding op maat.
Naast de hulp van vrijwilligers buiten de gevangenis, biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk ook hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentie (OKD) project maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind(eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis en zo te werken aan een goed contact.
Middels een overeenkomst met het justitiepastoraat faciliteert Exodus ruim 60 inzorg-groepen. Inzorg-vrijwilligers leggen individueel bezoek af aan gedetineerden en participeren bij de kerkdiensten en gespreksgroepen van de penitentiaire inrichtingen. Meer dan 1850 vrijwilligers zijn actief in het vrijwilligersnetwerk. De vrijwilligers van Exodus ondersteunen jaarlijks bijna 5000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Een vrijwilliger maakt altijd onderdeel uit van een groep met andere Exodusvrijwilligers die regelmatig met elkaar overleggen en elkaar bij staan met raad en daad. Tevens ontvangen zij via Exodus Nederland ondersteuning, begeleiding, deskundigheidsbevordering.
Door de samenwerking tussen de Exodushuizen en het vrijwilligerswerk is bovendien een sterke keten ontstaan waarin pastoraat en begeleiding geboden wordt vanaf het begin van detentie tot ver in het weer vrije leven daarna.

Namens de Diaconie, Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >