Logo PKN

Menu

Deelgenoten PDF   E-mail
Hierbij weer eens wat informatie uit Tapachula. Hopelijk gaat alles goed met jullie.

.

Beste deelgenoten,
Hierbij weer eens wat informatie uit Tapachula. Hopelijk gaat alles goed met jullie. We hebben nog niet zoveel van ons laten horen, maar dat komt vooral doordat we weinig toegang tot internet hadden. We hebben thuis nog geen aansluiting en in het kantoor werkte het een maand niet door een bliksem inslag. Maar goed, hierbij onze nieuwsbrief:

Onze vorige nieuwsbrief verscheen in juni. In de tussentijd is er een hoop gebeurd. Er is veel geregeld en georganiseerd om ons werk mogelijk te maken. We zijn de eerste 100 dagen gepasseerd, een mooi moment om eens een eerste balans op te maken. Bij het opmaken van die balans denken we tegelijkertijd na over wat ons verder te wachten en te doen staan.
Maar eerst willen we vertellen hoe het met ons gaat. Het gaat goed, we voelen ons echt al helemaal thuis in ons nieuwe huis en woonomgeving. We kunnen ons steeds beter verstaanbaar maken en breiden zo langzaam onze vrienden en kennisenkring uit. Verder zijn we gezond en hebben we weinig last van de stormen en orkanen die onlangs in het nieuws waren. Olivia heeft haar eerste vakantiebijbelschool gedaan en legt bij het Mexicaanse volkslied al netjes haar hand op haar hart.
Nu we (bijna) alle organisatorische en praktische zaken geregeld hebben, kunnen we ons meer richten op het werk. Natuurlijk hebben we de afgelopen tijd al met verschillende mensen gepraat en vooral veel geluisterd en gekeken. Hierdoor hebben ook wij een beter beeld gekregen van wat ons werk inhoudt.
We zullen beknopt iets vertellen over wat wij meer te weten gekomen zijn.
Ons werk kent twee ‘bazen’ en daarom hebben we dit opgedeeld in ‘Kerk’ en ‘Crisac’
.

Kerk:
De eerste 15 dagen van de maand werken wij voor presbiterio (classis) ‘de la Costa’. Deze classis bestaat uit 29 kerken die verspreid liggen over een gebied ongeveer net zo groot als half Nederland. Deze kerken hebben allemaal weer hun eigen congregaties en zendingsposten. Een kerk wordt alleen kerk genoemd wanneer zijn minimaal 70 leden heeft. Een congregatie heeft minimaal 30 leden. Alles wat minder leden heeft wordt een zendingspost genoemd. Bij elkaar gaat het om zo’n 70 verschillende adressen.
Binnen deze classis werken wij voor de bediening ‘Misericordia’ wat zoveel als diaconaat betekend. Onze classis is de eerste classis die deze bediening in haar kerkstructuur heeft opgenomen. Hiervoor hebben zij een predikant aangesteld. Samen met hem en het classisbestuur zullen wij deze bediening verder vorm moeten geven. Enerzijds onderwijzend anderzijds praktisch en beleidsmatig. Tot op heden zijn wij vooral bezig geweest met het bezoeken van kerken, mensen te spreken en relaties te leggen. Om straks wat meer de diepte in te kunnen gaan, houden we een enquêtes over visies, bestaande projecten en voornemens van kerken.
.

Crisac:
De tweede 15 dagen van de maand werken wij als consultants voor CRISAC. Voordat we hier verder over schrijven is het nodig eerst wat achtergrond informatie te geven over de structuur van deze organisatie.
De naam ‘CRISAC’ staat voor “Centro de Restauracion Integral Shalom Asociacion Civil” Dit betekent zoveel als Maatschappelijk Organisatie Centrum Shalom voor Integraal herstel. Deze organisatie is 3 jaar geleden vanuit een lokale kerk opgezet om hulp te bieden aan drugs– en alcoholverslaafden. We zijn begonnen met het in kaart brengen van de organisatie. We hebben met het bestuur een aantal bijeenkomsten gehad en zijn met de directeur een aantal dagen aan de slag geweest. Verder is er veel leeswerk in het Spaans waar we wat tijd voor nodig hebben om alles te ontcijferen/ te begrijpen. Natuurlijk hebben we ook een aantal maal het centrum zelf bezocht om feeling te krijgen met de cliënten en de ‘werkvloer’.
We hebben geprobeerd jullie een kijkje te geven in onze nieuwe werkomgeving. Momenteel staat nog veel in het teken van kennismaken maken en oriënteren maar tegelijkertijd proberen wij ook onze eerste stappen te zetten in het werk.
Wilt u bidden voor een goede verdere oriëntatie en wijsheid bij het ontwikkelen van werkplannen en het leggen van contacten en relaties.

.

Gebedspunten:
1.  We zijn dankbaar dat we ons zo thuis voelen hier, Tapachula
2. We zijn dankbaar dat we zoveel nieuwe vrienden hebben hier en dat de mensen hier geen schroom voelen om ons op te zoeken en te vragen hoe het gaat.
3.  Gebed voor de leiding van de kerken hier, dat zij niet beïnvloed worden door de macht die zij krijgen. We zien in de kerken en binnen de classis dat er veel machtsspelletjes zijn.
4.  In Centro Shalom is 24 uur per dag zorg. Een aantal begeleiders is tegelijkertijd afwezig door ziekte en zaken die spelen in families. Bid ervoor dat er toch voldoende zorg is voor de mensen die opgevangen worden.
5.  Voor ons persoonlijk, we zijn dankbaar dat we al zoveel Spaans begrijpen, maar ook een gebedspunt dat het Spaans toch nog zal verbeteren.
6.  Voor een telefoonaansluiting en internet. Het begint echt onhandig te worden dat we nog steeds geen gebruik kunnen maken van internet, we kunnen bijvoorbeeld niet bellen met Nederland en we kunnen belangrijke zaken zoals bankzaken nu niet regelen.
7. Dat we ons werk goed zullen oppakken. Omdat we twee werkgevers hebben moeten we een goede verdeling vinden tussen het werk.

.

Hartelijke groeten, Erika Kommers

 
< Vorige   Volgende >