Logo PKN

Menu

Collecte voor "Adoptieprogramma Deelgenoten GZB" (23 september) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in de erediensten van zondag 23-09-2012 is bestemd voor het “Adoptieprogramma Deelgenoten GZB”.


Het is al weer vier jaar geleden dat de GZB startte met het adoptieprogramma Deelgenoten. Doel is de betrokkenheid van gemeenten bij het zendingswerk te vergroten door het meer concreet te maken. Via het adoptieprogramma Deelgenoten hebben gemeenten, die zelf geen zendingswerker hebben uitgezonden, de mogelijkheid om concreet met het zendingswerk mee te leven. Door een deel van het werk (en de werkers die hierbij betrokken zijn) te adopteren, krijgt zending een gezicht. Wil het adoptieprogramma Deelgenoten in de gemeente gaan leven, dan speelt de zendingswerker daarbij een belangrijke rol. Het onderhouden van een relatie gaat niet vanzelf. Het kost energie, betrokkenheid en inzet van zowel zendingswerker als gemeente. Wij ondersteunen het zendingsechtpaar Machiel en Erika Kommers uit Amersfoort. Vanaf april 2012 helpen ze bij “Shalom”, een opvangcentrum voor alcohol- en drugsverslaafden dat een paar jaar terug is opgestart vanuit de presbyteriaanse kerk in Mexico. Zij hopen in Mexico met de mensen mee te denken en positieve veranderingen teweeg te brengen. Ze hopen dat ze zelf mogen ervaren dat God hun daar dagelijks leiding geeft en dat Zijn naam groot gemaakt zal worden. U heeft al via verschillende berichten in Kerkklanken en op deze site kunnen lezen over de werkzaamheden van Machiel en Erika Kommers in Mexico.

.

Namens de Diaconie, Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >