Logo PKN

Menu

Open Doors PDF   E-mail

Weggestopt achter slot en grendel


In diepe eenzaamheid gehuld
Mijn lichaam gebroken
Gepijnigd door slagen
Mijn ziel ontwricht
Wanhoop nabij

Ik roep tot God:
‘Mijn Heer, help mij!’

Geen mens die me ziet
Geen mens die me hoort
Geen woord komt uit mijn mond

Mijn stem verstomt
Wil jij mijn stem zijn?

.

Bovenstaande woorden uit het Open Doorsmagazine van juni jl. kunnen zomaar opgetekend zijn uit de mond van gelovigen uit de Vervolgde Kerk wier naam ons bekend is: Alimjan Yimiti, nog 13 jaar tegemoet in een Chinees werkkamp, Tohar Haydarov in eenzelfde situatie in Oezbekistan en Asia Bibi in een Pakistaanse dodencel.  Een aantal namen van hen wier stem tot zwijgen is gebracht maar die niks liever willen dan teruggaan naar hun thuissituatie en tot die tijd moedig willen standhouden in Jezus’ naam. Doe je mee om aan hun situatie ‘stem’ te geven door te bidden tot de hemelse Vader opdat zijn genade en nabijheid hen tot troost en bemoediging zullen zijn op de plek waar zij ‘vast’ worden gehouden onder dreiging en geweld. Ook voor de situatie en veiligheid van de 14-jarige Rimsha Masih blijft gebed belangrijk. De Pakistaanse regering moet nl. nog reageren op de duizenden handtekeningen en brieven die aan hen geadresseerd zijn. Die reactie zal op haar beurt belangrijk zijn voor Asia Bibi die al drie jaar, gevangen in een dodencel,  in onzekerheid verkeert over haar lot.
In hun landen worden bijbels en christelijke lectuur verspreid; trainingen gegeven en hulp verleend via voedsel- en medicijnprogramma’s.
Ook worden  beroepsopleidingen en microkredieten aangeboden voor ondersteunend  levensonderhoud.
Naast uw stem zijn gevende handen dan ook zeer welkom via giro 7733 van Open Doors te Ermelo.
Op deze manier kunnen wij, door onze keus en inzet  het verschil maken voor hen die lijden in Christus’ gemeente.

De werkgroep Open Doors: Karin Haijes, Jan en Janny Hekman,

 
< Vorige   Volgende >