Logo PKN

Menu

Nemen we de lift of de ladder? PDF   E-mail
Jaren geleden stond op de voorpagina van “De Strijdkreet” een plaat: een flatgebouw, een hoge ladder tegen dat flatgebouw, op die ladder een glazenwasser.


Dwars over de plaat heen de woorden: Het geloof is geen lift, maar een ladder, u moet zelf klimmen “!
Dat is de waarheid. Paulus zegt: “Strijd de goede strijd van het geloof”
Maar kunnen we eigenlijk wel precies uitleggen wat geloof is? Je begrijpt het pas, geloof ik, als je het zelf bezit; dat moet je beleven en meemaken!
Geloven is: luisteren, je laten omarmen en liefhebben door Jezus, gaan staan in de zegenrijke regen van God.
Maar toch ………………. Hoe hoog is dat flatgebouw en hoe hoog is die ladder? Moet ik tot de hemel toe zelf klimmen? Kan ik dat wel of is dat een te grote opgave ?
Ja, ik moet zelf klimmen anders dan haal ik het niet; het geloof is een ladder ! Maar het is Goddank ook een lift. Paulus zegt ook : “Door genade zijt gij behouden, door het geloof en  dat niet uit u , het is een gave van God “
Gelukkig! Dat is die lift vanuit de hoge. Je wordt zomaar naar de bovenste verdieping gebracht door die gave van God.
Dan blijft er van ons klimmen op die ladder niet zoveel over want geloof is een gave van God; God trekt ons in Zijn lift omhoog naar de hoogste verdieping van ons geloof waar we Christus, de Gekruisigde ontmoeten.
Een lift en een ladder. Het geloof is vertrouwen op Gods genade en dus een gave van God. Maar het is ons vertrouwen op deze genade en dus onze roeping. Paulus is een heilsoldaat en zijn brieven zijn strijdkreten!
De ene keer zegt hij: “Je mag zo naar boven “ De andere keer: “Je moet zelf klimmen, vooruit!” Schakelen we God uit dan staan we te wachten bij de liftdeur, maar er komt maar geen lift die ons meeneemt; er is geen lift.
Schakelen we onszelf uit, dan komt die lift wel, maar er is niemand om er in te stappen
Een ladder: Wij bewaren en behouden het geloof
Een lift: het geloof ( van God ontvangen) bewaart en behoudt ons; wat is dat een bemoedigende gedachte.
Geloven is niet een zaak van moeten, maar van mogen!
De wet zegt: Je moet!
Het Evangelie zegt: Je mag!
Het is erg jammer als een mens niet kan geloven, maar geloven is nooit een zaak van dwang, altijd een zaak van keuzevrijheid. God is geen dictator die ons tot geloof dwingt. Hij waagt het met de vrijheid van keuze: Voor Hem of zonder Hem!
Laten we daarom nooit tegen iemand zeggen : Je moet geloven, maar altijd zeggen: Je mag geloven in Hem. God waagt het met ons in de vrijheid

      ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
      Daarom zing ik van gena
      Van ontferming en verlossing
      Door het bloed van Golgotha !

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >