Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte (23 december) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in de erediensten op zondag 23-12-2012 is bestemd voor de “Stichting Woord en Daad”.


Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief.

Er wordt samengewerkt met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, een achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.
In een gebroken wereld vol armoede en onrecht streeft Woord en Daad naar het zichtbaar maken van tekenen van Gods komend Koninkrijk. Woord en Daad wil iets laten zien van een wereld in wording zonder armoede en lijden. Vanuit dit Bijbelse toekomstperspectief mogen mensen nu al tot hun bestemming komen in de diepste zin van het Woord. Dit ziet Woord en Daad gebeuren als mensen verantwoordelijkheid nemen en dragen voor zichzelf en voor anderen, waardoor zij een waardig leven kunnen leiden.
Uit de missie, visie en strategie van Woord en Daad zijn vijf waarden op te maken. Deze kernwaarden zijn leidend in de keuzes op verschillende niveaus. Het gaat om Mede-verantwoordelijkheid (verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping), Mede-schepsel (schepsel van God, gelijkwaardig én uniek), Mede-lijden (dichtbij en naast mensen die lijden), Rentmeesterschap (zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu) en Wederzijdse afhankelijkheid (onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking).
Strijden tegen armoede mag geen slag in de lucht zijn. Woord en Daad wil graag precies weten waar ze mee bezig zijn. Is de aanpak goed? Veranderen de projecten daadwerkelijk mensenlevens? Wordt het geld van de donateurs verantwoord uitgegeven?

Het meten van resultaten is dan ook erg belangrijk. Alle partnerorganisaties laten in rapportages aan Woord en Daad weten in hoeverre de afgesproken doelstellingen van hun projecten behaald zijn. Bovendien evalueert Woord en Daad welke impact de projecten op de lange termijn hebben en waarom sommige effecten wel en sommige niet behaald worden. Dit wordt gedaan om ervan te leren. Want alleen zo is het mogelijk om het werk van Woord en Daad in het vervolg nog beter doen.

Namens de Diaconie,
Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >