Logo PKN

Menu

Blijven en vrucht dragen PDF   E-mail
Ondernemingslust en pioniersgeest zijn positief gewaardeerde eigenschappen.

.

Wie in Mij blijft , gelijk Ik in hem,die draagt veel vrucht (Joh.15:5)
Want zonder Mij kunt gij niets doen.
.
Ondernemingslust en pioniersgeest zijn positief gewaardeerde eigenschappen. We richten ons op onze eigen onderneming, we maken ons soms los van onze baas en beginnen voor onszelf.In de normale ontwikkeling van een kind groei je naar volwassenheid.Je maakt je los en begint een eigen leven. Hoe gaat dat eigenlijk in het geloof? Groeien en voor jezelf beginnen? Of groeien en blijven?
Blijven en vrucht dragen; daar gaat het over in Joh.15:5. In vers 1 t/m 10 komt 10 keer het woord “blijf” of “blijven” voor. Blijven is dus het centrale woord in dit Schriftgedeelte: we worden door Christus opgeroepen om in Hem te blijven. Ik denk dat Christus dit zegt omdat wij mensen de neiging hebben om niet te blijven. Om na een lange of korte periode af te haken, onze eigen gang te gaan, onze eigen lijn te volgen. In Gods oog kan ons leven alleen iets opleveren als we met Christus verbonden blijven. Het gaat dus om een unieke en duurzame relatie met Jezus, van wie we volledig afhankelijk zijn. Hij is dan de rots van ons leven. We staan dan voor een opdracht van ongekende omvang.
Als we de normale ontwikkeling van een mens nagaan, dan groeit hij/zij in kennis en vaardigheid en na verloop van tijd dan begin je voor jezelf. Je gaat je eigen gang. Je richt je eigen wereld in en je gaat naar eigen inzicht te werk.
In de relatie met Jezus echter worden we gevoed met Zijn kracht, we dragen dan vrucht in Hem en worden steeds meer afhankelijk van Hem. Dan worden we mensen naar Gods bedoeling, als Hij de regie van ons leven mag bepalen.
De gewone wereld zegt: Groeien tot zelfstandigheid, je los maken en je eigen gang gaan.
Christus zegt: Blijf bij Mij, blijf in Mij, dan pas draag je vrucht. Aan de vruchten ken je de boom en de mensen zullen je goede werken zien die ontstaan als je in Christus blijft.
We kunnen niet starten met onze eigen inzichten of voor onszelf beginnen maar alles wat we hebben, ook als gemeente, is van Hem. Ons past maar één houding, die van de ontvanger, de bedelaar.
Luther zei aan het einde van zijn leven: Ik ben nog steeds een bedelaar, om te bedelen om Gods genade, Bedelen, dat is blijven in Gods genade.

.

- Laat m’in U blijven groeien bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt
- Uw kracht moet in mij overvloeien,of ik ben een wis verderf gewijd
- Doorstroom beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

- Ik kan mijzelf geen wasdom geven, niets kan ik zonder U o Heer
- In Uw gemeenschap kiemt er leven, en levensvolheid meer en meer
- Uw Geest moet in mij uitgestort, de rank die U ontvalt, verdort (Gez 78: 1 en 2)

.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >