Logo PKN

Menu

Collecte Heilig Avondmaal (27 januari) PDF   E-mail
De collecte van het Heilig Avondmaal in de erediensten van zondag 27-01-2013 is bestemd voor het “LEPRAzending”.


Zondag 27 januari 2013 is het Wereld Lepra Dag. Op die dag staan we wereldwijd stil bij de slachtoffers van lepra. Lepra is een ziekte die nog steeds veel voorkomt en jaarlijks het leven van miljoenen mensen beïnvloedt, vooral in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Lepra maakt vooral onder de allerarmsten slachtoffers. Want door eenzijdig voedsel en slechte hygiënische omstandigheden neemt hun natuurlijke weerstand af en zijn zij vatbaarder voor de leprabacterie. Bovendien gaan arme mensen minder snel naar een dokter of ziekenhuis, omdat hiervoor betaald moet worden. Er zijn immers geen verzekeringen die deze kosten dekken. Zonder goede behandeling woekert de ziekte door.
Dit is de reden dat LEPRAzending leprazorg gratis aanbiedt voor mensen die dit niet kunnen betalen.
De leprabacterie tast vooral de huid en zenuwen die net onder de huid liggen aan. De eerste verschijnselen zijn vaak één of meer vlekken op de huid waarin de patiënt geen gevoel meer heeft of een doof gevoel in handen/voeten kunnen aanwijzingen zijn dat iemand aan lepra lijdt. De functie die de zenuwen hebben – het overbrengen van signalen vanuit de huid naar de hersenen en vanuit de hersenen naar de spieren – wordt verstoord, waardoor er verlammingen ontstaan en verlies van gevoel. Aan de gevoelloze handen en voeten wordt geen pijn meer gevoeld, waardoor de patiënt niet gewaarschuwd wordt voor scherpe of hete voorwerpen. Vervolgens ontstaan er wonden, infecties en weefselverlies.
LEPRAzending is een internationale christelijke organisatie die sinds 1874 een professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Het doel van LEPRAzending is leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bij te staan.
LEPRAzending streeft ernaar Gods liefde tastbaar te maken voor mensen die zich door God en mens verstoten voelen. Omdat vooral de handen en voeten aangetast worden, kunnen veel leprapatiënten niet meer werken. Bovendien zijn de verminkingen erg zichtbaar, waardoor de patiënten vaak uit hun gemeenschap verstoten worden. Zelfs hun eigen familieleden laten hen soms in de steek. Daarom doet LEPRAzending meer dan alleen het opsporen, behandelen en revalideren van leprapatiënten. LEPRAzending staat patiënten bij met een uitgebreid pakket van zorg en diensten en willen graag maatwerk leveren voor mensen, families en gemeenschappen die getroffen zijn door lepra. De LEPRAzending zoekt met leprapatiënten naar mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen, helpt hen bijvoorbeeld bij het opzetten van een eigen bedrijfje of biedt ze een (beroeps-)opleiding aan. Dit geheel van diensten aan leprapatiënten heeft tot doel leprapatiënten weer als volwaardige mensen te doen terugkeren in de samenleving.
De kosten voor een medische behandeling, operatie of medicijnen worden betaald uit het
Mercy Fund. Dit fonds maakt het mogelijk dat ook de allerarmsten toch toegang hebben tot
medische hulp.
LEPRAzending heeft ruim 2000 nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.

Namens de Diaconie,   Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >