Logo PKN

Menu

Vluchtelingenwerk Apeldoorn PDF   E-mail
Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland (SVMG), afdeling Apeldoorn is een van de vele Vluchtelingenwerkgroepen die wordt ondersteund door de Landelijke Vereniging Vluchtelingen Werk Nederland.

SVMG, afdeling Apeldoorn komt op voor de belangen van asielzoekers en nieuwkomers in Apeldoorn. Er zijn momenteel meer dan 2000 vluchtelingen in Apeldoorn.
Leren zelfstandig te functioneren in een samenleving die onbekend is, gaat niet van de ene op de andere dag. Voor nieuwkomers is het verwarrend om vanuit een actief en bewogen leven om te schakelen naar een situatie die men niet kent en waarbij men voor veel zaken aangewezen is op de hulp van anderen. Daarom begeleidt SVMG, afdeling Apeldoorn de nieuwkomer bij de eerste kennismaking met zijn nieuwe woonplaats, bij het genereren van zelfredzaamheid in en om het huis en bij de voorbereiding op het Inburgeringsprogramma. Tevens begeleidt zij nieuwkomers bij de eerste opvang in de gemeente, bij het wegwijs maken in de woonplaats, bij de schoolkeuze van de kinderen en de kennismaking met voorzieningen zoals huisarts, woningbouwvereniging en gemeentelijke diensten.
Nieuwkomers beschikken in het algemeen niet over een sociaal netwerk en staan bij aankomst alleen in de Nederlandse samenleving. De belangrijkste taak die SVMG, afdeling Apeldoorn zich stelt, is om de vluchtelingen een tijdelijke vervanging voor dit sociale netwerk te bieden. De nieuwkomers worden geholpen bij het opbouwen van hun eigen sociale netwerk.
In het kader van het bovenstaande zijn wij als Diaconie door de SVMG, afdeling Apeldoorn benaderd met het onderstaande verzoek:
“Sinds maart woont er aan de Koningspage een Somalische jongeman van 20 jaar. De jongeman is het afgelopen half jaar door een vrijwilligster van de SVMG, afdeling Apeldoorn begeleid.
Nu de meeste zaken zij geregeld, gaat hij naar de verplichte inburgeringscursus in Apeldoorn. Voor deze cursus moet hij een dagdeel “taalstage” volgen. Voor zijn ontwikkeling en om zich thuis te voel in Beekbergen, zou het fijn zijn als er contact is tussen hem en de inwoners van Beekbergen. De vrijwilligster van de SVMG, afdeling Apeldoorn en hijzelf hebben hier al stappen in ondernomen, maar helaas tot nu toe nog zonder resultaat. De vraag aan de Diaconie is of wij mogelijkheden weten voor deze jongeman om zijn Nederlands te kunnen oefenen en tegelijkertijd contact te krijgen met inwoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.”
Wij hopen dat er mensen binnen onze gemeente zijn die hier iets in kunnen/willen betekenen. Heeft u een idee of wilt u wel helpen dan kunt u contact opnemen met Gert Jan Buitenhuis (tel.: 055-5423683). Binnenkort zullen we een afspraak maken met de vrijwilligster van de SVMG, afdeling Apeldoorn om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Namens de Diaconie,   Gert Jan Buitenhuis.
 

 
< Vorige   Volgende >