Logo PKN

Menu

Bijbellezen, de moeite waard! PDF   E-mail
Over Bijbellezen valt veel te zeggen.

.

‘ Elke schrifttekst is door God geinspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven’  2 Tim 3:16

.

Over Bijbellezen valt veel te zeggen. Niet lang geleden hebben wij op een vrijdagavond een inspirerende avond met elkaar gehad over Bijbellezen. Het blijkt in de praktijk lang niet altijd even makkelijk te zijn om een Bijbelgedeelte goed te begrijpen. Met elkaar hebben we gekeken naar een aantal richtlijnen die kunnen helpen om het gedeelte beter te begrijpen. (verder op in deze kerkklanken een kort overzicht hiervan) Deze ruimte wil ik deze keer graag gebruiken om kort na te denken over de vraag waarom zouden we eigenlijk Bijbellezen. Waarom doen we dat? Wat schieten we daar mee op? Is Bijbellezen wel de moeite waard?

En om er dan maar meteen mee in huis te vallen hier deze tekst uit 2 Tim 3:16  

‘ Elke schrifttekst is door God geinspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven’ 

.

De Bijbel dient zich aan als een boek met gezag. Het is geen verzameling boeken geschreven met de gedachten: zo denken wij er over, wellicht dat u er iets aan heeft. Denk aan de profeten die zeiden: ‘zo spreekt de Heer’. Of denk aan de apostelen. Zij trokken ook niet de wijde wereld in om van gedachten te wisselen met andere religieuze leiders van hun tijd maar om te verkondigen dat Jezus Heer is.  De Bijbel dient zich aan als een boek met gezag. Dit is overigens volledig in overeenstemming met het leven van Jezus zelf. Ook hij kwam niet om ‘zijn steentje bij te dragen’ aan de godsdienstige vorming van die tijd en het daarbij overlatend aan de mensen zelf wat daarbij wel dan niet ingepast kon worden in hun levensbeschouwing.

.

Hij kwam om te redden en om de verloren wereld weer voor God te claimen. Dat is het beeld wat de evangelisten van Jezus schetsten. Daarom was zijn optreden ook vaak zo aanstootgevend.

Geheel tegen ons gevoel en ons willen in dringt de Bijbel zich aan ons op als een normatief boek. Wil dat dan zeggen dat we kritiekloos zomaar alles moeten aanvaarden? Uiteraard niet. Wij hoeven ons verstand niet uit te zetten als we gaan geloven. Maar in eerste instantie zal onze houding richting de Bijbel er een moeten zijn van geloof en gehoorzaamheid. Althans willen we de Bijbel recht doen. En binnen deze kaders is er ruimte genoeg voor onze twijfels en vragen. Maar laten we onze twijfel nooit tot norm verheffen. De norm is Gods openbaring zoals die tot ons komt in de schepping, in de schrift en vooral in de Persoon van Jezus Christus.

.

    Ruben Vlot

.

Meer weten over Bijbellezen? Kijk eens op www.artiosbijbelschool.nl daar vindt u informatie over cursusavonden en een gratis te downloaden brochure geschreven door Drs. Age Romkes getiteld Bijbellezen de moeite waard

 
< Vorige   Volgende >