Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte (3 februari) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in de erediensten van zondag 03-02-2013 is bestemd voor het “Werelddiaconaat”.


Centraal staat Mozambique, een van de armste landen ter wereld. De bevolking groeit er de laatste jaren heel snel en dat heeft grote gevolgen voor de hygiëne en volksgezondheid. Er is een steeds groter gebrek aan schoon drinkwater. Even de kraan opendraaien om je handen te wassen is er niet bij. De kerk in Mozambique zet zich in voor een betere volksgezondheid. Dat gebeurt heel praktisch. Studenten aan het theologisch seminarie in Ricatla worden opgeleid tot predikant. Een predikant is een sleutelfiguur in de Afrikaanse samenleving en is tot in de verste uithoeken van Mozambique te vinden. Op de theologieopleiding in Ricatla die via Kerk in Actie wordt ondersteund, leren de studenten niet alleen hoe ze een goede preek schrijven of pastorale gesprekken voeren (theologie), maar ook hoe belangrijk schoon water is (gezondheid en hygiëne). Ook leren de studenten hoe ze kunnen zorgen voor de installatie van touwpompen. Die kennis nemen ze mee naar de dorpen waar ze aan het werk gaan. Zo worden dorpen bereikt in de verste uithoeken van Mozambique. De nieuw ontwikkelde touwpompen zijn veel schoner en lichter in gebruik dan de huidige open putten en kunnen gemakkelijk worden gebruikt voor irrigatie. Een ander voordeel is dat de touwpompen voorzien van een deksel: er komt geen vuil of regenwater in, insecten kunnen er geen eitjes leggen en kinderen kunnen er niet in vallen.
Erik de Best werkt namens Kerk in Actie in Mozambique. Hij installeert de touwpompen, leert lokale vaklieden hoe ze dat zelf kunnen doen en betrekt theologiestudenten hierbij voor de organisatie en bewustwording van de bevolking. Ook geeft hij trainingen over het belang van schoon water, waarbij ook concrete voorbeelden als wc’s en waterfilters aan de orde komen en geeft hij technische workshops over het onderhouden van touwpompen. Eén waterpomp kost 250 euro en dan krijgt de lokale bevolking er ook een onderhoudstraining bij. Een waterpomp geeft maar liefst vijftig mensen toegang tot schoon water. Een heel praktisch voorbeeld van het werk van Kerk in Actie. Daarom is de collecte voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie op zondag 3 februari onder andere bestemd voor het werk in Mozambique.

Namens de Diaconie,
Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >