Logo PKN

Menu

Zijn we kerk of gemeente? PDF   E-mail
Een predikant ging na jaren weer eens voor in zijn oude gemeente.

Hij schrok van de vele lege plaatsen in de kerk. Vooral het aantal jongeren was geweldig teruggelopen. Tijdens het koffie drinken na de dienst sprak hij met enkele moeders over zijn zorg “U hebt gelijk”zeiden die. ”Er zijn niet veel jongeren meer in de dienst. Onze eigen kinderen komen ook allemaal niet meer zo trouw. Maar dat betekent niet dat ze niet meer geloven hoor; ze hebben daar de kerk alleen niet meer voor nodig. Wat hier gebeurt dat zegt ze niet zoveel”.

Eigenlijk is de benaming “kerk” helemaal niet bijbels. Nergens komen we die tegen in het Nieuwe Testament. De betekenis van het woord “kerk” is wel heel mooi en veelzeggend; het betekent vanuit het Griekse woord “wat van de Here is”.
Dat is het diepste geheim van de gemeente. Ze is het eigendom, het kroondomein van Koning Jezus.
Het woord “gemeente” is ook afkomstig  uit de Griekse taal. In het gewone leven gebruikte men dat woord om een volksvergadering of een politieke bijeenkomst aan te duiden.
Letterlijk betekent het Griekse woord: eruit geroepen.

De gemeente is de vergadering van hen die door het Woord en de Geest van God uit de duisternis van deze wereld zijn weggeroepen. Ze vormen een nieuwe gemeenschap, waarvan Christus het middelpunt is.
Een gemeenschap van heiligen? Nee,  een gemeenschap van onheiligen die al hun heil van Christus verwachten. Iemand zei heel treffend: De gemeente is de plaats waar Christus wil samenwonen met zondige mensen.

De bekende predikant Kohlbrugge, die leefde in de negentiende eeuw, liep eens met een paar gasten over het “Rozenkerkhof in Elberfield.

Eén van zijn gasten vroeg Kohlbrugge  hoe het met zijn gemeente ging. De predikant zei eerst niets. Toen bukte hij
zich en brak een tak van een rozenstruik af. Hij liet die aan zijn gasten zien en zei:”Kijk, deze tak zit vol luis, maar toch bloeit ze. Zo is het ook met onze gemeente.”

Om duidelijk te maken wat de gemeente van Christus is, gebruikt het Nieuwe Testament een aantal beelden.
De gemeente wordt vergeleken met een kudde, een volk, een bruid, een tempel. Eén beeld is blijkbaar niet genoeg om de heerlijkheid van de gemeente aan te geven.

Al die beelden laten als het ware een slijpvlak zien van de fonkelende diamant die de gemeente van Christus is. Telkens wordt één bepaald facet naar voren gehaald. Een ander belangrijk beeld is dat van een lichaam. De gemeente wordt vergeleken met het lichaam van Christus. Voor de apostel Paulus is dat het meest kenmerkende beeld van de kerk.
Tot drie keer toe wordt dat door hem gebruikt en uitvoerig besproken in zijn brieven.
Het is de moeite waard dat beeld op ons te laten inwerken!

Door geloof en bekering worden we verbonden aan Christus, die het Hoofd is. De gemeenschap met Christus is onmisbaar; dan pas zijn we levende leden. Helaas zijn er ook dode leden van de gemeente Zij staan wel in de computer of kaartenbak, maar hebben geen band geen geloofsverbondenheid met Christus.
Schaap en bok zitten bij elkaar in één hok! Nu nog wel, maar eens zullen ze worden gescheiden. Dat zal op de jongste dag gebeuren!

De bijbel waarschuwt ons daar indringend voor en Jezus blijft ons nodigen om tot Hem te komen.

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >