Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte voorjaarszending (3 maart) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in de erediensten op zondag 03-03-2013 is bestemd voor de Voorjaarszendingsweek met als thema: “Nieuw leven voor jonge christenen in Bangladesh”.


Voelt u zich thuis in de kerk? Dat is erg belangrijk voor de opbouw van uzelf en van de gemeente. Dat geldt wereldwijd. Tijdens de voorjaarzendingsweek staan geloofsgemeenschappen in Bangladesh centraal.
Kerk in Actie ondersteunt het werk van Isa-e Jamat onder ex-moslims bij het opbouwen en vormen van eigen gemeenten en geloofsvormen. Tussen kerk en moskee in. Steeds meer moslims in Bangladesh bekeren zich tot het christendom. Ze vinden er rust en vrede, maar stuiten ook op weerstand in de gevestigde kerken. Omdat de traditie en geloofsbeleving daar sterk beïnvloed is door het hindoeïsme, voelen zij zich hier niet thuis. Isa-e Jamat helpt bij het vormen van christelijke geloofsgemeenschappen.
Anup Dio is regiocoördinator van Isa-e Jamat en leider (imam) van een jamat (gemeente). ‘Het vormen van een jamat is voor mij als gelovige heel belangrijk om het vol te houden. Tijdens onze bijeenkomsten leggen we het Evangelie uit, zingen we, worden zorgen en noden gedeeld en bidden we voor elkaar. Onze gemeenschap verschilt van de traditionele kerk. Wij houden islamitische vormen aan in onze eredienst. We zitten bijvoorbeeld op de grond, bidden met open handen en de taal in onze Bijbel is aangepast aan het Arabisch, de taal van de Koran.’
Isa-e Jamat traint jamatleiders en helpt bij het onderwijzen van kinderen en volwassenen. Ook kunnen geïnteresseerde moslims schriftelijke introductiecursussen volgen en deelnemen aan bijeenkomsten voor geïnteresseerden. In tien jaar tijd stichtte de groeiende organisatie 47 gemeenten met in totaal 3000 leden. In deze gemeenten staat het Evangelie van Christus centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van Bangladesh.
Steeds meer jamats vervullen een maatschappelijke functie. In de kerkgebouwen bevindt zich vaak een dokterspost of een kleuterschool. De jamats worden hierdoor beter door de bevolking geaccepteerd. Ronduit populair zijn de dorpsevenementen die de jamats organiseren met als hoogtepunt een musical over sociale thema’s en Bijbelse waarden.
In het geloof zijn wij met hen verbonden.

Namens de Diaconie,
Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >