Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte (13 maart) PDF   E-mail
Biddag is van oorsprong het moment om te bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk.

Deze dag van gebed heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, overheid, samenleving en de wereld. Het is een moment van besef van afhankelijkheid van God. Zonder Zijn zegen heeft al ons werk geen zin.
Daarnaast is biddag ook een moment van bezinning en bewustwording. Want heeft God ons niet al buitengewoon rijk gezegend? En hoe kunnen wij vervolgens anderen zelf weer tot zegen zijn? Denk daarbij aan projecten die mensen nieuwe kansen en een nieuw bestaan willen bieden, maar ook een nieuw te beginnen diaconaal project past hier goed bij.
Dit jaar is de uitgangscollecte in de eredienst op biddag van woensdag 13-03-2013 bestemd voor “de Biddagcampagne ‘India bidt!’ van De Verre Naasten”.
Met de Biddagcampagne ‘India bidt!’ vraagt De Verre Naasten aandacht voor de schrijnende armoedespiraal op het platteland van Midden-India. Het leven is er zwaar. Watergebrek en slechte oogsten zorgen voor ondervoeding en armoede. Ook is er veel ziekte, zoals malaria en ernstige diarree. De babysterfte is hoog. Gebrek aan voeding en gezonde voedingsstoffen vergroten de kans op - dodelijke - infecties en ziektes. Goed, gevarieerd en gezond eten maakt verschil!
“De nieuwe dam voorziet ons dorp voor een langere periode van water, dus kunnen we meer groenten verbouwen. Daardoor hebben we meer eten en inkomen”, vertelt Mantobai uit het dorpje Kishanpur in Midden-India. In dit arme plattelandsgebied werkt de Emmanuel Hospital Association (EHA), een partnerorganisatie van De Verre Naasten, aan verbetering van de levensomstandigheden. Liefdevol zetten werkers van EHA zich in voor hun naasten, om zo in woord en daad te getuigen van Jezus liefde. De EHA-werkers helpen, begeleiden, trainen en adviseren in zo’n 150 dorpen. Dat is zowel op het gebied van landbouw als gezondheidszorg. Zo helpen ze bijvoorbeeld bij de bouw van waterdammen, adviseren ze boeren over meer variatie in de soorten gewassen, verzorgen ze trainingen voor vroedvrouwen en vrijwillige gezondheidswerkers, geven ze vaccinaties aan kinderen en is er behandeling in het ziekenhuis in Lakhnadon mogelijk. Ook probeert EHA ervoor te zorgen voor dat de dorpen goede contacten opbouwen met de lokale overheid.
De christelijke organisatie EHA werkt samen met de Indiase overheid, lokale instanties en de dorpsbewoners. Door hun werk verspreiden zij Jezus liefde en brengen ze nieuwe hoop in de levens van mensen op het platteland van Midden-India.

Namens de Diaconie,
Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >