Logo PKN

Menu

Het is genade PDF   E-mail
Heer, iedere dag komt Gij ons tegemoet


met kleine, schijnbaar alledaagse dingen
die wij niet eens meer zien als zegeningen
die wij ervaren als verworven goed.

.

We zijn zo vaak geneigd om mee te doen
met het geroep om nog meer brood en spelen
Toch geeft Gij ons hier nog een ruim rantsoen
want, lijden wij honger, als zo velen  ?

.

Is soms ons brood niet elke dag gewis ?
Is er geen bed om ’s avonds op te slapen ?
Zovelen leven in de duisternis,
zijn zij niet naar Gods heerlijk beeld geschapen ?

.

Leer ons toch zien Heer, alles wat Gij geeft;
ook al de kleine dagelijkse dingen,
want het zijn onverdiende zegeningen.
Het is genade waar Uw volk van leeft .

(uit   “Dit is mijn troost”van E. Ijskes-Kooger)

- Het is een vreugde in een door de storm gebeukt schip te zijn als men er zeker van is dat het niet zal vergaan (Blaise Pascal)
- Het kruis is nimmer dat leed dat ons opgelegd wordt maar steeds dat leed dat wij op ons nemen  (K H Miskotte)
- Elk kruis en elke mens is te verdragen, als men althans zichzelf verdragen kan (A.Weis)
- Laten wij niet bidden om een lichte last, maar om een sterke rug (F D Roosevelt)
- De schepping is een plek licht rondom het kruis  (O Noordmans)
- De waarheid mededelen betekent dat je moet lijden; lijd je niet dan spreek je ook de waarheid niet  (Sören Kierkegaard)

Een hartelijke groet aan u allen !      W.E.W

 
< Vorige   Volgende >