Logo PKN

Menu

‘Op weg naar Pasen’ PDF   E-mail
Na de Pascha maaltijd neemt Jezus zijn vrienden mee naar een rustige plaats om te bidden.

Jezus begint onrustig en angstig te worden en vraagt aan zijn drie beste vrienden om wakker te blijven en op hem te wachten als Hij zelf alleen verder gaat om te bidden.  Het verhaal schetst ons verder een beeld van Jezus wat we niet gewend zijn. Jezus diep bedroefd, angstig, wanhopig, onrustig. Lucas schrijft dat ‘Hij werd overvallen door doodsangst, zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond’ (Lucas 22:44) Je zou hier haast het idee krijgen dat de bijbelschrijver een foutje gemaakt heeft. Gaat dit nog wel over Jezus? Sommige bijbelgeleerde weten deze tekst inderdaad zo uit te leggen dat het allemaal wat geestelijker klinkt, maar ik denk dat dit niet terecht is. Jezus staat doodsangst uit omdat Hij weet wat Hem te wachten staat. Hij worstelt die avond in Getsemane met God. Hij wil indien het mogelijk is een andere weg inslaan dan de weg naar kruis.

Jezus staat voor de keuze. Zijn wil of de wil van de Vader. Ik moet even denken aan een andere hof. De hof van Eden, het paradijs. Daar stonden Adam en Eva ook voor de keuze maar daar was de worsteling niet zo groot. Als vrij snel gaven zij toe aan de verleiding en kozen ervoor om hun eigen weg in te gaan in plaats van de weg van de Vader. Maar in deze hof kiest Jezus ervoor om niet zijn eigen weg maar de weg van de Vader te gaan, ongeacht waar die Hem zou brengen. Jezus zegt hier ja tegen God ook al betekende dit dat hij alleen verder moest. Zijn discipelen lagen immers te slapen. Er is niemand die Hem kan helpen, hij moet het alleen doen. Zelfs God gaat Hem verlaten en keert Hem de rug toe. En ondanks deze intense lichamelijke pijn en deze complete geestelijke verlatenheid zegt Jezus ja tegen God. Hij zal het doen.
Ik denk dat wij allemaal wel eens tegen deze keuze uit de hof van Getsemane lopen. Er zijn momenten waarop we moeten kiezen. Ga ik mijn eigen weg of die van God? Zal ik de verstandige en meest praktische weg kiezen of is mijn geloof groot genoeg om de weg van de Vader te gaan, ongeacht wat dat betekent.

Jezus zei ja tegen het kruis. Hij deed dit vrijwillig, Hij koos ervoor. ‘Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood van het kruis’ (Fil 2:6-8)

Waarom? Waarom zou Jezus dat doen? Wat drijft hem?

.

‘denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis’. (Hebr 12:2)

.
Denkend aan de vreugde die zou komen maakt Jezus de keuze om te sterven. De vreugde van de hereniging. De vreugde van de verzoening.  Uit liefde voor ons zegt Jezus ja tegen het kruis om zo alles weer ‘tov’ te maken.

Ruben Vlot

 
< Vorige   Volgende >