Logo PKN

Menu

Opstanding PDF   E-mail
Ik zag het windsel liggen, en de doeken


en bevend ben ik in het graf gegaan.
De engel sprak :“Wat heb ge hier te zoeken?
Hij is hier niet, want Hij is opgestaan”

.

Hij heeft met ons gegeten en gedronken,
en daag’lijks zijn we met Hem omgegaan,
in onze oren heeft Zijn woord geklonken
en nochtans hebben wij Hem niet verstaan.

.

Zoals we ons eens met Hem op weg begaven,
zo mogen wij weer met Hem verder gaan.
Wij zijn met Hem gestorven en begraven
en met Hem uit de doden opgestaan.

(uit : Dit is mijn troost” van E.ijskes-kooger)

.

- Bidden is de Levende deelgenoot van ons leven maken  (B Kristensen)
- Bidden is : het uitgieten van je hele hebben en houden voor God  als een kan water waar geen  druppel in achter blijft  (H Jonker)
- Nergens schrikt een mens zo van  als van de verhoring van zijn gebeden; het stoort onze gewenning en onze gewoonten  ( W  Barnard)
-  Nooit zijn wij zo bezonnen, zo wakker, zo nuchter als in het gebed; nooit is overspanning zo dodelijk als wanneer wij bidden  (J Koopmans)
- Alom bidt men om het dagelijkse brood, maar wat de meeste er onder verstaan is andere koffie  
(J de Vakkenger)
- Elk gebed, al was het maar om van een likdoorn af te komen, veronderstelt het geloof in het wonder  (Kaj Munk)
- zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden; dat is zijn vak  (Maarten Luther)

Een hartelijke groet aan u allen  en gezegende paasdagen toegewenst !

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >