Logo PKN

Menu

Klein maar dapper PDF   E-mail
Van Gideon wordt gezegd in Richteren 6 dat hij een dappere held is.

Het zal je maar gezegd worden. Eigenlijk is Gideon zo bang als een wezel. Uit angst voor de vijand, de Midianieten, is Gideon bezig tarwe te dorsen in de wijnpersbak. Wie weet vandaag of morgen komen die rovers en nemen hem alle tarwe af. Daarom is hij in de wijnpersbak, daar zullen ze hem niet zoeken, eerder op de dorsvloer.
Daarom zal hij ze voor zijn en in elk geval wat tarwe verstoppen. Het zijn bange tijden. En je kunt van Gideon zeggen wat je wilt, maar dapper is hij nu zeker niet …….. !
Maar: wat niet is kan komen. Woorden kunnen wonderen doen en Gods woorden zeker! Als Hij spreekt gebeurt er wat. Toch vraagt Gideon om een teken; het teken van de droge en de natte vliezen; God vindt dat goed en de onzekerheid van Gideon verdwijnt na dit teken.
Als Hij aan het woord is vlucht de angst. Zijn liefde drijft de vrees uit. Gideon kan praten wat hij wil, God zal hem inschakelen in de strijd tegen de vijand. Ook al komt hij uit de kleinste stam en is hij de jongste in de familie, hij zal richter zijn; dat is zijn opdracht van Godswege!
De bangste, de kleinste, de jongste. Het lijkt wel alsof God er plezier in heeft juist die mensen in Zijn dienst te gebruiken van wie wij zeggen: die moet je nu juist niet nemen!
David, de jongste – moet die koning zijn ? Jona, de wegloper, een profeet? Petrus en Jacobus, die ruwe vissers uit Galilea, moeten die apostelen zijn?
En Jezus zelf, geboren in het dorpje Bethlehem, opgegroeid in het verachte dorpje Nazareth, die vreemde rabbi, de Gekruisigde, moet Hij de Messias zijn?
God heeft een voorkeur voor jonge, kleine bangeriken; nog altijd want Hij ziet niet aan wat voor ogen is maar Hij ziet het hart aan!
Ambtsdrager worden? Dat kan ik niet en dat durf ik niet! Wilt u net als Gideon een teken hebben om positief te reageren? Zoek dat teken, dat antwoord in uw gebed! Je behoeft niet dapper te zijn om het ambt te aanvaarden. Je moet klein zijn; Zijn liefde drijft de angst voor het ambt uit; Hij kiest mensen uit die tegen het ambt opzien, die net als Gideon bang zijn. Die zeggen: ik kan het niet! In het bevestigingsformulier staat: “door de gemeente, mitsdien door God geroepen “ En dan geeft Hij kracht om het te doen, zoals Hij Gideon ook de kracht gaf!
Zijn liefde zal ook uw vrees  en angst uitdrijven!!

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >