Logo PKN

Menu

Gebed voor de Koning PDF   E-mail
Deze week staat er iets bijzonders te gebeuren. Wij krijgen een nieuwe koning.

Een mooie, bijzondere en vooral feestelijke gebeurtenis. En toch voelt het ook een beetje dubbel. Aan de ene kant die vreugde, aan de andere kant het gevoel van ‘is dit het nu’. Karin van den Broeke, de nieuwe preses van onze generale synode, wist dat dubbele gevoel prachtig te verwoorden toen zij het volgende schreef:
‘Als de Bijbel spreekt over koningen op aarde dan is dat altijd met een zekere tegenzin. Dat het volk een koning nodig heeft is een verlegenheidsoplossing’.
Als het volk Israel blijft vragen om een koning zegt God het volgende tegen Samuel: ‘Mij willen ze niet langer meer als Koning’ (1 Sam 8:7) Een verlegenheidsoplossing  dus.
Als burgers mogen wij, in aanloop voor de kroning, onze dromen voor land en koning kenbaar maken. Mijn droom voor onze koning is geïnspireerd op Psalm 72. Een lied wat tegelijkertijd een gebed is.
‘Moge de koning uw volk rechtvaardig besturen.’
Rechtvaardigheid besturen. Volgens Psalm 72 uit zich dat in het ‘recht doen aan de zwakken en redding bieden aan de armen.’ (vers4) Zorg dragen voor armen en zwakken. Enorm inspirerend dat Psalm 72 hier zo duidelijk de nadruk oplegt. Koning ben je niet voor jezelf maar voor anderen. Zonder onderscheid maar wel met de nadruk op juist die mensen die ‘niet zo goed mee komen’.
Een koninkrijk gebouwd op die principes laat iets zien van het Koninkrijk van God. Maar dan kom ik toch weer bij dat dubbele gevoel uit. Iedereen die Psalm 72 leest en vervolgens om zich heen kijkt beseft dat er geen koning op aarde is die dit kan realiseren. Zij moeten het proberen en hier naar streven. En daarom is mijn gebed ook dat het koninkrijk van koning Willem-Alexander iets laat zien van die ‘rechtvaardigheid’ waar Psalm 72 over schrijft. Maar uiteindelijk is en blijft het een verlegenheidsoplossing. Reikhalzend kijken we uit naar het Koninkrijk dat komt. Niet als een verlegenheidsoplossing, maar definitief.

.

Ruben Vlot

.

Psalm 72 – Huub Oosterhuis

.

Er zou van godswege een koning
een koning komen – een koning
Om orde te stellen op zaken:
onkreukbare rechtspraak voor allen,
opgetild de vernederden,
vreemdeling geeerbiedigd,
mensenrechten gewaarborgd:
van godswege een koning.

.

Vrede de bergen de dalen
vrede het graan op de akker
schoven gerechtigheid, brood
op de planken der armen.
Er zou een helper, een godmens –
arme, je schreeuwde hulp,
nu is je helper gekomen
vrouwe, hier is uw helpman.

.

Er zou, als dauw over rozen,
genezing zijn voor de zieken,
grote schoonmaak van zielen
Vrijkoop van kostbaar bloed:
uittocht uit slavenhuizen
tirannen van hun tronen
een thuisland voor ontheemden
een taal van vrede en hoop

.

Er zou een gezalfde komen
op de rug van een ezeltje
overal heen waar mensen
worden geschonden – hij zou
hun wonden verbinden, hun ogen
doen oplichten, hij zou
de wanhopige zoeken:
hij zal ons zoeken en vinden.

.

Vrede de kopermijnen
vrede de olievelden
vrede de zwanenmeren
vrede de regenwouden
zou het worden godweet-
vrede de naam van de koning
moge zijn koninkrijk bloeien,
vrede voor jou en voor jou

.

zou het worden en blijven
mensen tot rust gekomen
pleinen hemelse vrede,
amen zou het, ja amen.

.

Wij die dit zingen, wat zullen
Wij hopen, huilen en smeken?

.

Kom toch haastig, vandaag nog
En de dood zal niet meer zijn.

 
< Vorige   Volgende >