Logo PKN

Menu

Wat moeten wij doen? PDF   E-mail
Als de Geest is uitgestort op het pinksterfeest, houdt Petrus een toespraak.

Hij legt uit dat de apostelen niet dronken zijn, al lijkt het daarop. Ze zijn vol van de Heilige Geest en daarom spreken ze vrijmoedig over Jezus, die gekruisigd is, maar ook is opgestaan uit de dood.
Je zult er toch achter komen dat je de Messias hebt vermoord. De toespraak van Petrus is glashelder : Jezus de gekruisigde, was de beloofde  Heiland ! In de opstanding is dat duidelijk geworden. God heeft Hem opgewekt ! En nu, op het pinksterfeest, kan iedereen zien en horen dat God zijn apostelen aanwijst als Zijn getuigen. Vuur en wind – het zijn de tekenen van de Geest die komen zou, signalen van het nieuwe koninkrijk !

De woorden van Petrus komen hard aan. Er zijn mensen die schrikken. Wat hebben ze gedaan …….? Ze hebben de Messias gedood. Afschuwelijk. Radeloos wenden ze zich tot Petrus en de andere apostelen : wat moeten we doen ? Help ons, wij weten het niet meer ! Hoe kunnen wij nog goedmaken wat we hebben misdaan ?

Wat moeten wij doen ? Voor veel mensen is dat helemaal geen vraag. Miljoenen mensen denken er niet aan om iets te doen. Het zal hun een zorg zijn dat Jezus is gekruisigd. Het zal hun een zorg zijn dat Jezus nog altijd wordt vermoord, daar waar de liefde met de voeten wordt getreden. Wat wij moeten doen ? Eten, drinken en vrolijk zijn. Na ons de zondvloed zeggen ze dan …..!  En wij ?  Wat doen wij ?

Gelukkig , er zijn ook anderen. Er zijn er ook die niet zo zeker zijn van hun zaak. Zij die vragen : Wat moet ik doen  ? En wat zegt Petrus dan ? Wie zich bekeert en laat dopen zal de Geest ontvangen. Wie zich omkeert, wie opnieuw begint, met God en de mensen, die wordt dronken – van liefde .
Vuur en wind maken duidelijk : God woont bij de mensen. Waar de profeten al eeuwen geleden over gesproken hebben, dat is nu vervuld. Pasen was nog maar het begin. Pinksteren is het feest van de vervulling; 3000 mensen komen tot het geloof.
Kerstfeest, dat is : de hemel gaat open. Paasfeest : de aarde gaat open.     Pinksteren : onze mond gaat open. Open van verbazing, open van geestdrift, om te vertellen aan alle volken : Jezus is KONING !

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >