Logo PKN

Menu

Gebed om vervulling met de Geest PDF   E-mail
Trooster, die met Christus’ gaven


wil vervullen onze nood,
dorst doet kennen en wil laven.
geef ons honger naar Uw brood;
help ons hart dat U bedroeft
als wij horende niet horen,
leer ons, en die U behoeft
bidt verwonderd : geef mij oren.

.

Geest van God, die in ons midden
spreekt en aan des Vaders oor,
eerste aanvang van ons bidden,
draag het al de hemelen door;
richt en heilig Gij ons woord,
onze zuchten,  ons verlangen
tot ons smeken wordt verhoord
en Uw volheid is ontvangen

(uit : Anno Domino  van Inge Lievaart)

.

GELEZEN

- dat Jezus ten hemel voer is nog maar kinderspel vergeleken bij zijn pretentie dat in Hem zijn koninkrijk der hemelen aanbrak en dat Hijzelf God de Zoon was (A.A.v Ruler)
- de hemelvaart van Jezus is de moderne wereld  sinds Galilei het meest aanstotelijke element in het christelijk geloof.  (A.A.v Ruler)
- de  aarde is klein voor wie uit de hemel neerziet   (J Delille)
- een asceet hoopt de hemel te verdienen door de aarde tot een hel te maken(Lord Byron)
- geen hemel kan zoiets als Auschwitz meer goedmaken  (D Solle)
- het gebed van een rechtvaardige is een sleutel van de hemel; het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer  (Augustinus)
- voor calvinisten is de hemel een straf want  daar moeten ze genieten  (Terzijde)

Een hartelijke groet aan u allen !     W.E.W

 
< Vorige   Volgende >