Logo PKN

Menu

Uitgangscollecte (26 mei) PDF   E-mail
De uitgangscollecte in de erediensten van zondag 26-05-2013 is bestemd voor “Open Doors”.


Vervolgde christenen zijn vaak gedwongen in het geheim samen te komen. Zij moeten vaak zwijgen. De Zondag voor de Vervolgde Kerk op 26 mei staat in het teken van vervolgde christenen. Ongeveer 100 miljoen mensen in ruim vijftig landen worden vervolgd of verdrukt omdat zij christen zijn. Onder hen zijn miljoenen kinderen en jongeren. Zij leven onder voortdurende dreiging en druk. De Vervolgde Kerk is verbonden met de Kerk die wel in alle vrijheid haar geloof mag belijden.
Wij willen u aandacht vragen voor de christenen in Egypte. Tijdens het bewind van president Mubarak hadden de christenen in Egypte een redelijke vrijheid van godsdienst. In tegenstelling tot de andere landen in het Midden Oosten en Noord Afrika is een omvangrijk deel van de bevolking, namelijk 10%, christen. De meesten van hen behoren tot de zogenaamde Kopten. Tijdens het huidige bewind is het met de rechten en vrijheid van de christenen droevig gesteld. Mishandelingen en brandstichting van hun woningen en kerkgebouwen is aan de orde van de dag. Op scholen worden de kinderen van christengezinnen buitengesloten en gediscrimineerd. Was er in het verleden sprake van een zekere spanning tussen moslims en christenen; momenteel zijn de  christenen niet gewenst, hetgeen hen ook wordt verteld. Wat aanvankelijk een Arabische lente leek in landen als Egypte, blijkt nu een strenge winter te zijn geworden. Dagelijks zijn er wel ergens onlusten. Omdat lokale bestuurders moslim zijn, wordt de oorzaak van onlusten de christenen in de schoenen geschoven. 
Toch groeit ook hier de kerk in de verdrukking. Vooral jongeren bekeren zich tot christen. Ondanks tegenwerking en gevaar komen jongeren op scholen er voor uit dat ze leven met Jezus Christus.
Open Doors is actief in Egypte en doet alles om lokale kerken en voorgangers te ondersteunen en te versterken. Ook helpt Open Doors bekeerlingen die zonder hulp aan hun lot worden overgelaten. Het is van levensbelang dat christenen in Egypte weten en ervaren dat buiten het land medechristenen oog voor hen hebben en voor hen bidden.
Het is een taak die wij als vrije christenen hebben: gebed voor degenen die in onvrijheid leven. Ook gebed voor de leiders in het land zodat hun ogen open gaan voor het onrecht dat ze veroorzaken.

Namens de Diaconie,    Gert Jan Buitenhuis.

 
< Vorige   Volgende >