Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten: Avond van gebed (24 mei) PDF   E-mail
Elk jaar wordt door de organisatie Open Doors opgeroepen, in de week na Pinksteren, een nacht van gebed te houden op een plek waar gelovigen bij elkaar komen.

Sinds een aantal jaren doet de werkgroep Beekbergen haar best daar invulling aan te geven. Dit jaar gaat het om een avond van gebed en wel op vrijdagavond 24 mei.
Kerkelijk centrum ‘Het Hoogepad’ aan de Papenberg 5 te Beekbergen is de plek van samenkomst. Vanaf 19.45u bent u welkom. De avond duurt tot 22.30u en het is mogelijk een deel van de avond mee te maken. Ieder die de Vervolgde Kerk een warm hart toedraagt is hartelijk welkom.
Waarom?
Op de vraag waarom bidden voor de Vervolgde Kerk belangrijk is, luidt het antwoord; ‘Omdat ze er zelf om vraagt’.
In landen en gebieden waar de Kerk onder druk leeft is men ervan doordrongen dat zij door het gebed van anderen kracht ontvangt om vol te houden. Zelf bidden vervolgde christenen echter nooit of het lijden mag stoppen. Ze weten dat de Kerk groeit door de verdrukking heen. Daarom is  gebedssteun van andere christenen van onschatbare waarde voor hen.

Tijdens de bijeenkomst worden filmfragmenten vertoond. Aan de hand daarvan wordt met elkaar gebeden. Het is ook mogelijk  enkel aanwezig te zijn.
Zelf gebeden uitspreken is een steunende vorm van betrokkenheid maar als dat voor u/jou (nog) een stap te ver is en u/jij toch betrokken wilt zijn, kom dan gewoon in de kring en laat je meenemen in gebeden van anderen. We hopen dat je wilt overwegen op deze manier betrokken te zijn met dat deel van Christus’Kerk dat elke dag van haar bestaan te maken heeft met angst, woede, verdriet, onveiligheid en uitzichtloosheid. Juist omdat zij daar zelf om vraagt en er verwachting van heeft, vragen wij je aanwezig te zijn  op deze avond van gebed. In Jezus’naam verbonden met christenen wereldwijd.
De werkgroep Beekbergen

.

China
.

‘Vandaag valt de overheid ons niet lastig maar morgen kan het anders zijn.
Ik bid dat we dan de kracht ontvangen om sterk te staan.’

Aan het woord is dominee Samuel Lam.
Hij werd in 1924 geboren als zoon van christelijke ouders.  Hij zat van 1958 tot 1978 in de gevangenis omdat hij weigerde te preken wat de door de staat gereguleerde kerk van China hem oplegde. ‘Voor ik in de gevangenis kwam had ik al een tas klaargezet met daarin wat kleren, schoenen en een tandenborstel. Toen ik werd gearresteerd kon ik die zo pakken. Ik was er klaar voor.’

Weinig tijd van zijn huwelijkse leven bracht dominee Lam met zijn vrouw door. Ontelbare keren werd hij verhoord en moest hij nachten doorbrengen in de cel, zijn kerk werd meerdere keren met sluiting bedreigd.
Een jaar voordat hij in 1978 vrij kwam overleed zijn vrouw.

Samuel Lam pakte zijn werk als dominee weer op en dat werk doet hij, ondanks zijn hoge leeftijd, tot op de dag van vandaag.
Zijn kerk is een, drie verdiepingen tellend huizenblok. In een aangrenzend blok dienen ook nog eens twee verdiepingen als kerk. Met een brede glimlach op zijn gezicht ontvangt hij regelmatig internationale bezoekers in zijn huiskerk. Reizigers die toevallig in de buurt zijn, maar ook journalisten, consuls en andere hoog geplaatsten. Er worden wekelijks vier diensten gehouden. Goed voor 1.000 mensen per dienst. Zelf preekt hij één keer per week. Hij zit dan in één van de smalle ruimtes op de bovenste verdieping van het complex. In de andere ruimtes die van voor tot achter gevuld zijn met houten kerkbankjes, staan televisieschermen waarop de preek te volgen is.

‘Laten we er niet te gemakkelijk van uitgaan dat ons niks zal overkomen. We moeten voorbereid zijn op lijden. Ook dat we gearresteerd kunnen worden.’ De oude Chinese dominee met zijn vriendelijke gezicht en glimmende ogen ondervond het zelf als volgeling van zijn Heer.

De kerk in China ontleent kracht aan  het meest krachtige wapen dat er is; het gebed.
Ondanks de zware verdrukking gingen christenen als Watchman Nee, Allen Yuan, Mamma Kwong en Samuël Lam andere landgenoten vóór als getuigen van Jezus Christus en toegewijde voorbidders.
Ook wij kunnen met gevouwen handen de wereldwijde kerk van Christus dienen. De avond van gebed biedt daarvoor gelegenheid.
Van harte uitgenodigd in de kring!
De werkgroep Beekbergen

 
< Vorige   Volgende >