Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten PDF   E-mail

Vrijdagavond 24 mei; gebedsavond voor de Vervolgde Kerk. In de Wilmazaal is de koffie bruin en de thee vers. Op tafel lekkers voor de komende uren van gebed.

.

Na een korte inleiding en situatieschetsen van een aantal landen waar christenen onder grote druk staan, gaan we in groepjes uiteen om onze handen te vouwen en gebeden uit te spreken voor broeders en zusters in Syrië, Egypte, Noord-Korea en Nigeria. Iedere bidder heeft verwachting van wat God kan doen in deze landen.
De vervolgde christenen nog het meest. Vooral jongeren uit Nigeria vragen ons met klem te bidden opdat zij stand kunnen houden als de verleiding tot wraakzuchtig reageren hen prikkelt in actie te komen. Elke aanwezige is  onder de indruk van wat de korte filmpjes laten zien. Als de avond rond half elf wordt afgesloten nemen we allemaal een gebedslast mee naar huis.

.
‘Bidt voor ons’ dat is de vraag van hen die in de gevarenzone leven vanwege hun geloof in Jezus Christus.

Via dit kerkblad willen we de gebedslast delen met u die niet aanwezig kon zijn. Wilt u meebidden voor de situatie van broeders en zusters in landen waar een Arabische lente in het verschiet lag maar een winterse kou tevoorschijn kwam? Syrië; nog steeds vol geweld en uitzichtloosheid. Egypte; grote sociale ongelijkheid en democratische hervormingen die in het slop zijn geraakt. Noord-Korea; 50.000-70.000 christenen die in strafkampen zitten vanwege het bizarre systeem. Nigeria; waar Barnabas, Patrick, Rebecca, Samuel en anderen zich inzetten voor vrede en verzoening als antwoord op het geweld.

.

Bid voor standvastigheid voor christenen die zich ondanks de moeilijke omstandigheden blijven richten op de Here Jezus.  In geen van deze landen lijkt de situatie op korte termijn oplossingen te bieden voor de genoemde knelpunten. Ondanks dat mogen we grote verwachtingen hebben van onze God die de wereldsituatie in zijn hand heeft en houdt. We mogen Hem vertrouwen want Hij houdt het overzicht. Dat deed Hij altijd in de mensengeschiedenis. Toen in de tijd van de farao. Toen in de tijd van Nebukadnessar.

.

God is immers getrouw.
Zijn plannen falen niet
.

.

Daarom heeft bidden zin en mogen we er verwachting van hebben.
Opdat regeringen en gezag beter worden of van kleur verschieten.
Opdat vervolgden de moed vinden stand te houden en te getuigen.
Opdat wij laten zien dat we betrokken zijn op Gods Koninkrijk dat zich door alles heen baan breekt.
Ook dat wij daar voluit deel van willen uitmaken door in actie te komen met gevouwen handen en betrokken woorden, als trouwe bondgenoten binnen dat Koninkrijk.

De werkgroep Open Doors:
Karin Haijes, Jan en Janny Hekman,

 
< Vorige   Volgende >