Logo PKN

Menu

Wil onze dank aanvaarden PDF   E-mail

Wil onze dank aanvaarden

O God, voor al wat leeft,

het goede van de aarde

het voedsel dat Gij geeft;

wil zo ons hart versterken

dat wij U toe gedaan,

in woorden en in werken

elkaar ten dienste staan.

.

Wil onze dank aanvaarden,

voor Christus die ons voedt,

het zaad dat uit de aarde

opstaat in overvloed,

het manna uit den hoge,

het brood in de woestijn,

dat wij het eten mogen

en eeuwig bij U zijn !
(uit : Zingende gezegend van A Troost)

.


–    Nergens lopen we meer gevaar de eer van Christus te roven dan in het verhalen van onze ervaringen           (J Overduin)
-     Ik heb een filosoof gekend die niet aan de duivel geloofde – tot hij het leven leerde kennen  (joods gezegde)
-     Dichten is leven bij wijze van spreken.Een dichter leeft woordelijk. ( W Barnard)
-     De poëzie is een halte op weg naar het gebed  ( B Halda)
-     Een mens die niet in staat is voor iets te sterven, is ook niet in staat voor iets te leven (Martin Luther King)
-     Het geweten is het licht waarmee we Gods wil in ons eigen leven interpreteren (T Merton)
-     Geweten is Gods tegenwoordigheid in de mens  (E Swedenborg)
-     Raadpleeg dilwijls het boekje van uw geweten, opdat gij berekenen kunt of gij vooruit of achteruit zijt gegaan ( Thomas á Kempis)
Met een hartelijke groet aan u allen !
W.E.W.

 
< Vorige   Volgende >