Logo PKN

Menu

Waar komt het kwaad vandaan? PDF   E-mail
Dat er veel kwaad is in de wereld zal niemand ontkennen.

Maar voor iemand die in  een God gelooft die almachtig is en volmaakt goed, kan dat een groot probleem zijn. Een probleem dat je aangrijpt. En dan vraag je je af : waar komt dat kwaad toch vandaan? Is er een tweede bovennatuurlijke macht die  daar verantwoordelijk voor is? Met andere  woorden: komt het goede van God  en alle ellende van de duivel?
Of is de schepping niet goed gemaakt en veroorzaakt dat zoveel leed?

De Schrift en het belijden van de kerk wijzen ons een andere weg: dat er kwaad in de wereld is heeft te maken met de zonde. Maar niet alleen de Bijbel zegt dat, maar ook het dagelijkse nieuws is daar een doorlopende illustratie van.
Waarom  laat God dat toe? God is toch liefde?
Dat er kwaad in de wereld is heeft op een bepaalde manier met Gods liefde te maken God wil niets liever dan zijn liefde delen met andere wezens. Maar dan moet Hij ze scheppen met een vrije wil, omdat liefde nu eenmaal iets is wat alleen uit vrije wil gegeven kan worden.

Als God wezens zou scheppen die Hem automatisch zouden liefhebben dan zou er geen sprake zijn van echte liefde. Mensen zouden “voorgeprogrammeerde robots” zijn, die niet kunnen beminnen en ook niet bemind kunnen worden. Aan “marionetten” kan God geen liefde kwijt. Liefde veronderstelt vrijheid.
Mensen met een vrije wil kunnen de liefde van God afwijzen en ervoor kiezen het kwade te doen. God kan niet tegenhouden dat een mens het kwade kiest en tegelijk ervoor zorgen dat de mens zijn vrijheid behoudt. De geschiedenis heeft laten zien dat mensen – hoe onbegrijpelijk ook – steeds weer het kwade kiezen.

Het kwaad komt dus bij de mensen vandaan; we lezen dat al direct in de eerste hoofdstukken van de Bijbel.
Daar wordt namelijk niet gezegd dat God berouw had dat Hij de slang had gemaakt of
de engelen ( van wie er sommigen waren gevallen) waardoor er kwaad in de wereld is gekomen. Ook lezen we niet dat God spijt had van de dieren of de materiële schepping die zo weerbarstig bleek te zijn, dat het kwaad en het leed niet te voorkomen was. Het enige dat gezegd wordt, is dat God  er berouw van had Dat Hij de mens gemaakt had (Gen 6 : 6)
Maar de duivel is er ook; hij is de grote verleider. Maar het is wel “Gods duivel” zoals Luther zo treffend zegt. Satan gaat zo ver als God het toelaat.

De oorsprong van het kwaad moet volgens de Bijbel dus gezocht worden in het doen en laten van de mensen, De eerste mensen zijn er mee begonnen en sindsdien houdt het maar niet op.
(Wordt vervolgd)

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >