Logo PKN

Menu

Waar komt het kwaad vandaan? (vervolg) PDF   E-mail
De vorige keer hebben we gezien dat de oorsprong van het kwaad volgens de bijbel gezocht moet worden in het doen en laten van de mens.

 De eerste mensen zijn daarmee begonnen en sindsdien houdt het niet op
We zijn dit verschijnsel “de leer van de erfzonde”  (Rom 5 : 12)  gaan noemen; in het kort stelt de erfzondeleer dat mensen het zondigen van generatie op generatie doorgeven en dat mensen tevens persoonlijk verantwoordelijk zijn. Een Amerikaanse theoloog heeft gezegd dat de erfzondeleer de enige leer is die je om je heen kunt waarnemen : kijk maar naar de televisie, lees de krant maar enz.
Hij heeft gelijk : burgeroorlogen, een man schiet een aantal mensen neer, machtsmisbruik, incest enz. In de Tweede Wereldoorlog  waren veel SS-officieren liefdevolle huisvaders. Ze  brachten hun kinderen ’s avonds naar bed en lazen een verhaaltje voor. Maar overdag hielden ze de administratie bij  van de joodse kinderen die die dag vergast waren.
En laten we het dichtbij houden  : hoe kan een lieve jongen (meisje) in de klas ,  op het schoolplein ineens een gemene pestkop zijn ? Wat gebeurt er dan ineens met zo’n kind ? Waar komt die verandering ineens vandaan ? Waar  komt dit kwaad ineens vandaan ?
Hoe kunnen al deze dingen toch gebeuren  ? Zijn het niet mensen (kinderen)  zoals wij ?
We kunnen al dat kwaad alleen maar begrijpen met de leer van de erfzonde.Er zijn in Nederland basisscholen waar kinderen zelf mogen aangeven als ze iets zelf wilden leren. De gedachte daar achter is : als je maar terug gaat naar de natuur van het kind, dan komt alles goed.
Deze ouders hebben waarschijnlijk nooit bewust de tweede doopvraag beantwoord. Die leert ons iets anders over de natuur van de mens ! (“Alhoewel zij van nature net als wij zondaren zijn “)
Gelukkig geeft God ons zijn geboden om het kwaad in te perken en we mogen God danken dat het  kwaad nog niet veel vaker in ons opspeelt. Maar laten we niet denken : Dat overkomt mij nooit . Wie niet weet wat voor kwaad er in een mensenhart kan opkomen, kent zichzelf. Het kwaad is niet in de schepping, het kwaad is in ons.
Laten we regelmatig bidden of God ons voor het kwaad wil bewaren , want mensen handelen nog steeds in de geest van de eerste Adam. Daarom is er een tweede Adam nodig. Hij heeft de wereld verlost.
Daarom bidden we : Here God, laat mij steeds meer handelen in de Geest van de tweede Adam, de Geest van Jezus Christus. Die gekomen is om al ons kwaad op zich te nemen en op Golgotha alles volbracht heeft !

W.E.W

 
< Vorige   Volgende >