Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten: Midden-Oosten PDF   E-mail
De onderstaande woorden komen uit het Open Doors-nieuwsblad en zijn geschreven door directeur Tjalling Schotanus;

Hij boog niet voor andere goden. Omdat hij bleef bidden tot de Here God, moest hij in de leeuwenkuil. Daniël bleef in alles een volgeling van de Here God. Hij deed dat niet in het geheim. Zijn integriteit, wijsheid en onwankelbaarheid vielen op. Zelfs zo dat koning Nebukadnessar en koning Darius de Here God erkenden als de levende God. Daniëls volharding, openheid en trouw onderscheidden hem van anderen. Kijkend naar nu vraag ik me af: wie zijn ‘de Daniëls’ van vandaag? Wie laten vandaag de dag zien wie de Weg, de Waarheid en het Leven is?’
Ik denk aan een broeder uit het Midden-Oosten. Hij woont in een land waar christenen de verschoppelingen zijn van de samenleving. Hij kiest ervoor om een openbare functie te bekleden binnen de kerk en openlijjk op te komen voor de christelijke minderheid. Hij loopt gevaar, werd bedreigd en gearresteerd. Maar al meer dan dertig jaar staat hij op zijn post. Om in woord en daad het evangelie uit te delen.
Ik denk aan Andrew White, Anglicaans priester in Bagdad. Zijn liefde voor God is groter dan de liefde voor zijn eigen leven. Hij is een buitenlander die naar Irak geroepen is. Op het hoogste niveau voert hij overleg met gezaghebbers en religieuze leiders. Iedere dag zijn er bomaanslagen en christenen kunnen alleen onder de zwaarste bewaking naar de kerk. Hij blijft.

Net als Daniël zijn deze mannen bereid hun leven te geven voor Jezus Christus. Zij weigeren zich de mond te laten snoeren en laten openlijk zien Wie zij volgen. Ook Hye  uit Noord-Korea, Patras uit Pakistan en Sara uit Irak blijven volharden. Ze verbergen zich niet en blijven trouw aan de Here God. Zij zijn de Daniëls uit de vervolgde kerk. En u?
De wereld snakt naar waarheid, liefde en echtheid. Ik bid dat als mensen naar ons kijken, zij dit zullen zien en nieuwsgierig worden naar de Bron van Leven, de Here Jezus.

En dan nog dit….
In een eerder verslag van Open Doors stond het volgende over kinderen in de Vervolgde Kerk. Het gaat over kinderen in Vietnam die  een kinderbijbel in hun taal ontvingen en die met groot enthousiasme in gebruik namen.
In afgelegen plattelandsgemeenschappen kunnen daardoor verhalen worden gelezen over wie God is en hoe zij kunnen reageren op moeilijke situaties.

.

‘De verhalen zijn mijn gids geworden’, vertelt de 13-jarige Ha. ‘’ Mijn ouders geloven nog niet in de Here Jezus. Ik bid dat God helpt om mijn geloof te delen met mijn ouders en vrienden. God heeft mij geholpen met dit mooie boek. Ik heb er al ontzettend vaak uit gelezen. Ik vind de verhalen helemaal geweldig.
Toen Tran van negen zijn bijbel kreeg, besloot hij er elke dag twee verhalen uit te lezen. Dat hield hij vol en niemand hoefde hem er aan te herinneren. ’Elke keer dat ik dit boek lees, voel ik me dichter bij God. Ik droom ervan ooit leraar te worden. Diep van binnen weet ik dat God mijn gebed zal beantwoorden. Ik bid ook dat mijn vader en moeder met mij de bijbel gaan lezen. Maar zij geloven nog niet in de Here Jezus.’
De 10-jarige Dang vertelt; ‘Jezus’ liefde voor ons is zo groot dat Hij zelfs voor ons stierf.
Ik heb mijn boeddhistische vriendjes ook in dit boek laten lezen. Ik leen de kinderbijbel ook wel eens uit aan mijn klasgenootjes, zodat zij de Here Jezus leren kennen.’

.

Kleine ‘onbevangen’ volgelingen van meester Jezus, met Hem onderweg in het Koninkrijk.  Ziet u hen gaan? Een hoopvol teken van het zich baanbrekende Koninkrijk.

.

Zullen we bidden dat zij en wij volhouden en de weg als ‘Daniëls’ blijven vervolgen?
In Jezus’naam.

.

Financiële ondersteuning kan via giro 7733
t.n.v. Open Doors te Ermelo, opdat zij kunnen blijven ondersteunen waar nodig.

.

Namens de werkgroep Beekbergen
Janny Hekman

 
< Vorige   Volgende >