Logo PKN

Menu

Vervolgd maar niet vergeten: Pakistan PDF   E-mail
‘Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’. (Jeremia 29:7)

.

Abid uit Pakistan
‘Alleen mensen met visie houden het vol. Mensen met visie voor het land waarin ze wonen. Ik houd vol omdat ik geloof dat de Here God van Pakistan houdt. Hij heeft een bedoeling met dit land. Ik geloof dat Hij wil dat ik tot zegen ben voor mijn dorp en mijn land.’ Pastor Abid komt uit het zuiden van Pakistan en geeft dit verrassende antwoord op mijn vraag; ‘Hoe houd je het vol?’ Onlangs was ik in Pakistan om pastors te trainen en Abid was één van hen. Hij bedoelde dit werkelijk als ‘visie op zijn land’. Hij legde het me uit; ‘In Pakistan zijn christenen tweederangsburgers en hebben ze te maken met discriminatie en geweld vanwege hun geloof. Vooral in de grensregio met India zitten christenen klem tussen islam aan de ene en hindoeïsme aan de andere kant. De vijandigheid uit zich in voortdurende bedreigingen, ontvoeringen, het in brand steken van huizen en achterna gezeten worden. Deze pastors en ik zitten in een situatie waar we niet zomaar uit kunnen’, vertelt Abid. ‘We willen ook niet weg, we willen niet vluchten. En we houden ons niet stil. Want de Here God vraagt iets anders van ons. Hij heeft ons niet voor niets een plaats gegeven in Pakistan. De mensen die het volhouden, weten dat Hij een plan heeft met de regio waar ze wonen. En dat zij daarin en rol spelen. God vraagt van ons dat wij actief zijn in het dorp, het land waar wij wonen. Het maakt daarbij niet uit of we zelf daarvoor gekozen hebben. In Jeremia 29 spreekt de Here God tegen de ballingen die van Jeruzalem naar Babel waren gevoerd. Zij zaten als het ware gevangen in Babel. God vraagt aan hen om zich in te zetten voor de stad. Niet vluchten, niet stil in een hoekje. Je inzetten. Want als Babel tot bloei zou komen, zouden ook de ballingen tot bloei komen. Hij vraagt hen om voor Babel te bidden. In andere vertalingen staat ‘vrede zoeken’. Het woord ‘shalom’ wordt hier gebruikt. Dat betekent zegen. Zoek de zegen voor je omgeving. Je bent daar niet alleen. De Here God is daarbij.’

Dominee Ron van der Spoel is adjunct-directeur Kerk&Theologie bij Open Doors. Regelmatig reist hij naar landen waar christenen worden vervolgd om pastors theologisch onderwijs te geven. In zijn gesprekken met hen doet hij waardevolle lessen op. Hij geeft in het nieuwsblad de opgedane inspiratie door.

.

Dichtbij – visie voor Nederland
Ook met ons land heeft God een bedoeling. Hij roept ook ons om tot zegen te zijn voor ons dorp, onze stad, voor Nederland. Ook al is het een soms vijandige omgeving. Laat zien dat je omgeving er voor jou toe doet. Hoe? Door te investeren. In tijd, in mensen, in activiteiten die plaatsvinden. Vervolgde christenen vertellen mij wel eens dat christenen een slechte naam hebben omdat ze een slechte buur zijn. Want als iemand christen wordt, bemoeit hij zich niet meer met zijn buren maar is hij alleen nog maar bezig met de kerk en zijn gemeenteleden. De Here God roept ons op om iets anders te doen. Namelijk; bidden voor de plek waar Hij ons heeft geplaatst. Ons actief in te zetten voor haar bloei. Want de bloei van onze stad is ook onze bloei. Het kan spannend zijn om te laten zien dat je christen bent en je stem te laten horen. Dat hoort erbij. Christen-zijn betekent dat je anders bent. Maar anders zijn kan ook op een positieve manier. Een christen is iemand die de samenleving bouwt en liefde toont voor zijn medemens. Dan worden wij het beeld van de Here Jezus. Ondanks tegenstand en vervolging staan Abid en zijn collega’s klaar voor de ander, christen én moslim. Omdat zij weten dat de Here God dit van hen vraagt. Andere christenen in Pakistan doen dit ook. Zo bouwt een groep een medische post langs een islamitische pelgrimsroute, om moslims die medische zorg nodig hebben van dienst te kunnen zijn. Hoe kunnen wij dat doen? Door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen buiten de kerk. Uw stem te laten horen over beleid en politiek. Of door actief te zijn voor de wijk waar u woont en uw buren eens uit te nodigen voor een kop koffie. Hier heb je drie ingrediënten voor; gebed, bereidwilligheid en liefde. De Here God zal u daarin leiden.
Abid en zijn collega’s volgen de opdracht van de Here God om zich in te zetten voor de zegen en bloei van hun land. Zij weten dat zij daarin een rol spelen en houden zich aan die gedachte vast. Wij kunnen samen met vervolgde christenen als Abid gehoor geven aan Gods opdracht in Jeremia 29. Dan worden wij ook deel van de belofte die Hij geeft; als wij de zegen zoeken voor onze omgeving en investeren in haar vrede en bloei, zullen wij ook vrede en bloei gaan ervaren. In welke situatie dan ook.

Naast de situatie in Syrië en Egypte heeft ook Pakistan ons gebed dringend nodig om ‘vrede’ te winnen, gezien recente aanslagen in Peshawar.

De werkgroep Open Doors te Beekbergen

 
< Vorige   Volgende >